Dnes našim ôsmakom poslednýkrát zazvonil školský zvonec

Priliehavým krátkym programom sa rozlúčili so všetkými žiakmi, učiteľmi, zamestnancami našej školy. Riaditeľka Mária Galasová im v mene všetkých popriala veľa úspechu najprv na záverečných skúškach, a potom v ďalšom vzdelávaní.