Divadielko zo Zreňaninu

Dňa 8. apríla nás navštívilo divadielko pre deti zo Zreňaninu.Každoročne prichádzajú do našej školy.Tentoraz žiakom predstavili remeslá, ktoré im boli zaujímave a mohli sa zúčastniť ako pomocníci.Divadielko bolo plné žartov, z čoho mali deti najväčšiu radosť.Krajčírka, kuchár a kaderník, tri remeslá v jednom divadielku.Divadielko bolo sprevádzané hudbou, piesňou a veseloú náladou, čiže bolo to milé stretnutie, z ktorého mali všetci radosť.