Deň školy

V piatok 24. mája naša škola oslávila Deň školy.
Po úvodnom príhovore riaditeľky Márie Galasovej nasledoval už tradične kultúrno-umelecký program. Hovoria, že tanec, hudba a spev sú druhmi umenia, ktorými človek prejavuje sám seba. Tak to i bolo, všetko žiarilo pestrými farbami a dobrou náladou, ďakujúc našim šikovným žiakom a učiteľom. Tento deň sme využili aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi. Odovzdaté boli príležitostné darčeky učiteľom a pracovníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k úspešným školským, mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod. Tohoročnými jubilantmi sa stali náš právnik Martin Babka, krorý pracuje v škole 35 rokov, pracovníčka Anna Kopčoková, ktorá pracuje na našej škole 20 rokov a prof. Anna Povolná, Ľudmila Tomanová a Rastislav Ušiak pre 10 ročnú prácu na našej škole. Obrovský potlesk a jedno veľké gratulujeme!