Čo dokáže pekné slovo

Na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý už po siedmykrát vypísala Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, naša siedmačka Nataša Petrovičová pre svoj prozaický text získala 2. cenu. Na súbeh bolo zaslaných 51 prozaických či poetických textov našich slovenských vojvodinských základoškolákov. Udeľovanie cien sa uskutočnilo 12. decembra v padinskej základnej škole.

Blahoželáme Nataške ako aj jej učiteľke Jaroslave Staňovej.