Charitatívna zbierka Dinár pre dystrofika

Z iniciatívy detskej organizácie Červeného kríža, ktorej vedúcim je učiteľ biológie Želimír Babinec, aj tohto roku v rámci Týždňa boja proti dystrofii vo Vojvodine, sa na našej škole podporila charitatívna zbierka pod názvom Dinár pre dystrofika, ktorú organizuje Združenie dystrofikov Juhobanátskeho obvodu. Finančné prostriedky získané z tejto akcie pomôžu dystrofikom pri rehabilitácii, kúpe pomôcok, pre ktoré nie sú zabezpečené finančné prostriedky z rozpočtu, vzdelávaní…

Nazbierali sme úhrnne 28 105 dinárov  pre pomoc ľuďom postihnutým touto závažnou chorobou.

Sme radi, že je medzi nami mnoho altruistov – ľudí, ktorí nesebecky pomáhajú iným. Ďakujeme všetkým takým rodičom, žiakom a učiteľom za pomoc.