Obvodové závodenie v šachu

V nedeľu, 19.marca sa v Pločicach uskutočnilo obvodové závodenie v šachu. Náš ôsmak Zlatko Dubovský obsadil 3.miesto. Zúčastnili sa žiaci našej školy, prvák Daniel Markov, druhák Maksimilián Svák, tretiaci Michajlo Tomin a Darko Kratica, štvrták Boban Mitevski, piatáčky Tatjana Sváková, Anna Tomečeková a Arijana Juricová, piaták Jovan Bajkić, šiesták Dejan Nosál, siedmáci Pavel Kukučka a Nikola Markov. Ôsmačka Darinka Slivková a ôsmak Darko Slivka. Gratulujeme žiakovi a učiteľovi Rastislavovi Ušjakovi, a ďakujeme na spolupráci Marekovi Nemčekovi, predstaviteľovi šahovského klubu v Padine.

Obecná súťaž z biológie

V nedeľu 19. marca naša škola bola hostiteľkou obecnej súťaže z biológie, na ktorej sa zúčastnili 42 žiaci z kovačickej obce.Dosiahli nasledovné výsledky:piataci 1. miesto Iskra Hajková, 2. miesto Duňa Vojnová a 3. miesto Amely Nemčeková,šiestaci 1. miesto Dorotea Randelovićová, 2. miesto Andria Šajn a Lena Tolmačevá a 3. miesto Bisera Bugarská,siedmaci 1. miesto Oliver Poľak, 2. miesto Mark Siladi a 3. miesto Aleksandra Veňarská,ôsmaci 1. miesto Alexandra Babincová, 2. miesto Timea Stanová a 3. miesto Sebastian Srdanović. Na súťaži účinkovali aj nasledovní naši žiaci: piatačky Timea Tomanová a Andela Čobaninová, šiestačky Tea Kutáleková a Aneta Holíková, siedmaci Nina Petrovičová, Katarína Ušaková a Beňamin Galas a ôsmak Alen Širka.Gratulujeme žiakom a učiteľovi Želimírovi Babincovi, ktorý ich na súťaž priprával.

Úsmev na tvári hovorí všetko

Žiaci našej školy veľmi pekne reprezentovali, ako seba tak i našu školu na obvodovej súťaži z chémie v strednej poľnohospodárskej škole vo Vršci. V kategórii siedmeho ročníka veľmi úspešná bola žiačka Iveta Bokorová, ktorá obsadila 1. miesto. Úsmev na tvári sa tiež našiel i u žiačky Kataríne Ušákovej z obsadeným 2. miestom, ako i Matia Bokora, ktorý získal 3. miesto.Žiak Daniel Krasko, žiaril v kategórii svojich rovesníkov ôsmeho ročníka a poskytol sa na 2. mieste. Všetci štyria žiaci sa z peknými dojmamy a novými skúsenostiami vo večerných hodinách vrátili domov. Znovu gratulujeme na úspechu ako i žiakom tak i učiteľovi chémie, Jánovi Sabovi, ktorý ich pripravoval.

Obecna sutaž z techniky

Na obecnej súťaži z predmetu technika a technológia, ktorá sa v piatok 10. marca uskutočnila v Idvore, sa zúčastnili siedmi žiaci z našej školy. Z piatakov Ivan Holúbek a Ivana Hlavčová. Šiestak Michajlo Brezina obsadil 2. miesto a siedmak Pavel Očkaj taktiež 2. miesto. Ôsmaci boli tiež veľmi úspešní a obsadili: 1. miesto Alen Širka, Zlatko Dubovský 2. miesto a Ján Kotváš 3. miesto. Priprávali ich učitelia techniky a technológie Ľudmila Dubovská, Rastislav Ušiak a Jano Sabo. Gratulujeme učiteľom a žiakom.

Obecná súťaž zo zemepisu

V nedeľu 12. marca naša škola uhostila 28 žiakov základných škôl našej obce na obecnej súťaži zo zemepisu. Na súťaži sa zúčastnili naši siedmaci Matija Bokor, Marta Kotvášová a Viktor Petrovič, a ôsmaci, Antonio Hedi a Alen Širka. Siedmak Matija Bokor obsadil 1. miesto a postúpil na oblastnú súťaž. Gratulujeme tak žiakom, ako aj ich učiteľke Vierke Hlavatej, ktorá ich na súťaž priprávala.

Obecná prehliadka recitátorov

V utorok, 7. marca sa v Kovačici uskutočnila obecná prehliadka recitátorov. Druháčka Naďa Hromčíková získala prvú cenu a postúpila na oblastnú súťaž, ktorá sa uskutoční v Kovine. Na súťaži sa zúčastnili aj druháci Petra Brezinová a Maximilián Svák, štvrtáčky Ema Juricová a Tamara Kuľová a piatačka Timea Tomanová. Žiakov nacvičovali učiteľky Mária Nosáľová a Zuzana Valentová. Gratulujeme.

Obecná súťaž Pažljivko

6. marca žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili na obecnej súťaži v poznávaní pravidiel v doprave, v Debeľači. Súťažili v tímoch, naši druháci v zostave Sofia Domovská, Pavel Durgala, Naďa Hromčíková a Marian Hlavča sa dostali na 2. miesto, učinkovali i prváci v zostave Naja Nemčeková, Ivan Petráš, Darko Čížik a Hana Farkašová. Sprevádzali ich učiteľky Mária Nosaľová a Anma Megová.

This function has been disabled for .