Category Hlavná stránka

OZNÁMENIE

Oznamujeme žiakom a rodičom, že 15. októbra bude prebiehať detský festival slovenských ľudových piesní PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ.
Speváci sa môžu prihlásiť na festival do 30. septembra b.r.
Apelujeme na rodičov, aby podporovali a vštepovali deťom lásku ku slovenskej ľudovej pesničke, lebo len tak si zachováme našu identitu a slovenskú ľudovú kultúru.

Súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci.
Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky.
V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto.
Gratulujeme!

Deň školy

V piatok 24. mája naša škola oslávila Deň školy.
Po úvodnom príhovore riaditeľky Márie Galasovej nasledoval už tradične kultúrno-umelecký program. Hovoria, že tanec, hudba a spev sú druhmi umenia, ktorými človek prejavuje sám seba. Tak to i bolo, všetko žiarilo pestrými farbami a dobrou náladou, ďakujúc našim šikovným žiakom a učiteľom. Tento deň sme využili aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi. Odovzdaté boli príležitostné darčeky učiteľom a pracovníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k úspešným školským, mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod. Tohoročnými jubilantmi sa stali náš právnik Martin Babka, krorý pracuje v škole 35 rokov, pracovníčka Anna Kopčoková, ktorá pracuje na našej škole 20 rokov a prof. Anna Povolná, Ľudmila Tomanová a Rastislav Ušiak pre 10 ročnú prácu na našej škole. Obrovský potlesk a jedno veľké gratulujeme!

This function has been disabled for .