Category Hlavná stránka

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka. Sú to žiaci Natália Sojáková IV.1, Boris Cicka IV.2, Vladislav Urban IV.3, Michael Kotváš V.1, Miroslav Mikuláš V.2, Andrej Trnovský V.2, Ivan Bokor VI.1, Svetlana Sládečeková VI.2, Gabriel Petráš VI.3 a Dušan Ďuriš VII.3.

Výsledky sú nasledovné:

piatak Miroslav Mikuláš bol pochválený za dosiahnutý úspech, Svetlana Sládečeková obsadila 3. miesto a Ivan Bokor 1. miesto v kategórii šiestakov.

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou. Až v 80 percent okresov Srbska ani jeden žiak nepostúpil do vyššej súťaže.  Pre tieto dôvody  Združenie učiteľov cudzích jazykov a literatúr Srbska, ktoré bolo organizátorom súťaže, zaslalo Ministerstvu školstva, vedy a technologického rozvoja žiadosť o opakovanie okresnej súťaže. Ministerstvo pozorne preskúmalo návrh. Bohužiaľ, kalendár súťaží je urobený tak, že opakovanie by  sa prelínalo s inými udalosťami, takže neexistuje žiadna možnosť opakovania testu.

Rozčarovaní rodičia, učitelia a predovšetkým žiaci čakajú na rozhodnutie Ministerstva o ďaľšom osude tejto nepríjemnej situácie.

 

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši, naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky: ôsmak Andrej Šajben získal 2. mesto a siedmačka Sára Kotvášová 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravoval profesor chémie Ján Sabo.

Gratulujeme!

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Na teste mali rôzne úlohy z vyučovacej  látky, ktorú spracovali zo zemepisu v prvom polročí. Prví traja žiaci zo VII. a prví traja žiaci z VIII. ročníka, ktorí získali najviac bodov na tejto súťaži, postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa uskutoční 12.03.2017 v Uzdine. Sú to nasledovní žiaci:

VII. ročník

  1. Sára Kotvášová 79 bodov
  2. Miroslav Dišpiter 77 bodov
  3. Dušan Ďuriš 58 bodov

VIII. ročník

  1. Saša Valenta 74
  2. Iveta Hudecová 48
  3. Jana Vedejová 44

 

Prof. Vierka Hlavatá

Vitajte na Základnej škole maršala Tita v Padine

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky, táto stránka má slúžiť na poskytnutie všeobecných informácií o všetkom, čo sa na našej škole robí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne.

 

Deň otvorených dverí v šk. r. 2017/2018

Mária Galasová Po – Pia od 10.00 – do 14.00
 riaditeľka školy
odborná služba
Po – Pia
od 10.00 – do 14.00

Konzultačné hodiny učiteľov

šk. r. 2017 / 2018

Meno a priezvisko učiteľa Konzultačné hodiny
Anka Tomeková pondelok 5.VH*
Jarmila Husáriková Kotvášová štvrtok 2.VH
Anna Halajová piatok 2.VH
Božena Holubeková pondelok 6.VH
Zuzana Valentová piatok 4.VH
Mária Kotvášová štvrtok 4.VH
Mária Valentová  piatok 6.VH
Erka Nemogová štvrtok 4.VH
Anna Megová štvrtok 5.VH
Mária Nosáľová  piatok 3.VH
Janko Kolárik streda 3.VH
Božana Papová štvrtok 3.VH
Marijana Vlčeková
Snežana Kotvášová
Robert Vasić
Zuzana Kotvášová streda 3.VH
Jaroslava Staňová pondelok 4.VH
Jana Kováčová streda 4.VH
Katarína Kotvášová streda 5.VH
Ľudmila Tomanová                /
Lýdia Funtíková  utorok 4.VH
Evka Karkušová  pondelok a piatok veľká prestávka na nižších triedach
Natalija Kecićová
Daniela Kukučková štvrtok 4.VH
Pavel Krížov  streda 4.VH
Jarmila Bokorová štvrtok 3.VH
Zuzana Ľavková piatok 3.VH
Elena Tomášová  pondelok 5.VH
Pavel Tomáš ml.  utorok 4.VH
Miroslav Jurica utorok 3.VH
Zuzana Slováková pondelok 3.VH
Vierka Hlavatá
Nataša Stvorcová utorok 5.VH
Ján Sabo štvrtok 5.VH
Želimír Babinec  utorok 2.VH
Miroslav Dudáš streda 4.VH
Anna Povolná streda 5.VH
Tatiana Šimáková  utorok 2.VH
Rastislav Ušiak piatok 3.VH
Ingrid Tomečeková
Mirko Bílek
Ľudmila Dubovská  streda 2.VH

* VH – vyučovacia hodina

Školská knižnica

 

Na našej základnej škole pracuje aj školská knižnica. Ona v svojej práci zahŕňa oblasti ako sú plánovanie a programovanie, výchovno-vzdelávaciu aktivitu, knižnično-informačnú činnosť, kultúrno verejnú činnosť a ostatné aktivity.

V súčasnosti knižnica obsahuje 10730 kníh z toho 10275 v žiackom fonde a 445 v učiteľskom fonde.

V knižnici pracujú Anna Kuľová a Jana Štaubová.

Prostredníctvom Ministerstva osvety do našej školy v šk. r. 2016/2017 prišli nové knihy ako sú Brat mlčanlivého vlka slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej, Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna amerického spisovateľa Marka Twaina, Kniha džunglí britského spisovateľa Radyarda Kiplinga, Jazvec pred súdom srbského spisovateľa Petra Kočića  a diela srbského spisovateľa Branislava Nušića Autobiografiu, Hajduci a Podozrivú osobu. Zo všetkých po 20 kníh.

Na druhom  Odbornom stretnutí slovenských knihovníkov v Srbsku, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2016. roku vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, naša školská knižnica dostala 23 slovenských kníh.

Otváracie hodiny školskej knižnice

pondelok – piatok

8.00 – 14.00

This function has been disabled for .