Category Hlavná stránka

OZNÁMENIE

Oznamujeme žiakom a rodičom, že 14. októbra (v piatok) bude prebiehať detský festival slovenskýchľudových piesní PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ.Speváci sa môžu prihlásiť na festival do 4. októbra (do utorku) b. r.Apelujeme na rodičov, aby podporovali a vštepovali deťom lásku ku slovenskej ľudovej pesničke, lebo len tak si zachováme našu identitu a slovenskú ľudovú kultúru.

DETSKÝ TÝŽDEŇ

DETSKÝ TÝŽDEŇ 3. – 7. október 20223.10.2022 (pondelok): Detské povinnosti a práva 1. – 4. ročník: Kreslenie na asfalt 4.10.2022 (utorok): Prijímanie prvákov do Detského zväzu 1. – 4. ročník: Výstava jesenných plodov; 5. – 8. ročník: Výstava žiackych prác5.10.2022 (streda): 1. – 4. ročník: Spoločenské hry; 5. – 8. ročník: Súťaž – video hry6.10.2022 (štvrtok): 1. – 4. ročník: Eko dielne – vypracovanie hračiek z odpadového materiálu; 5. – 8. ročník: Športové aktivity7. 10. 2022 (piatok): 1. – 8. ročník: Zámena úloh žiaci učitelia a učitelia žiaci9. 10. 2022 (nedeľa): Detský jarmok14. 10. 2022 (piatok): Festival Pieseň je naša radosť

Tábornícky oddiel ” KOVAČICA ”

Prijíma nových členov! Všetkým záujemcom, ktorí majú radi taborovanie, cestovanie, zábavu, chcú získavať nové priateľstvá, vedomosti a kamarátiť sa s prírodou oznamujeme, že zápis nových členov bude prebiehať vo štvrtok 8.9. 2022 so začiatkom o 18:00h v sále Miestneho spoločenstva Padina. Stretnutie bude viesť Toman Jaroslav – Mudžo. Začleniť sa možu deti od 1. do 8. ročníka základnej školy. S deťmi na prve stretnutie je potrebné aby prišli aj rodičia kvôli podpisu súhlasu pre maloleté deti.

Začal nový školský rok,

Na školskom dvore boli privítaní všetci žiaci, najprv vypočuli hymnu Republiky Srbska, privítala ich riaditeľka Mária Galasová s učiteľkami nižších ročníkov. V telocvični bývalí štvrtáci prichystali priliehavý program pre prvákov a po programe prváčikovia odišli so svojimi učiteľkami Annou Megovou a Božanou Papou do tried. S rodičmi bola uskutočnená krátka rodičovská porada s psychologičkou Danielou Kukučkovou.

OZNÀMENIE

Od pondelku 05.09. začína s prácou PREDĹŽENÝ POBYT. Doobedu začína od 7:30 do 13:30. Podávať sa budú raňajky, havranka a obed. Po obede od 11:00 do 17:00(obed a havranka). Cena pre jeden deň je 300,00 din. Ohlásiť sa treba pani učiteľky Márii Valentovej na číslo 0652667795.

Milí žiaci,prázdniny sú už čoskoro za nami a začína sa nový školský rok 2022/2023.Brány našej školy sa opäť otvárajú vo štvrtok 1. septembra. Žiaci nižších ročníkov, a teda aj naši prváčikovia, budú privítaní o 7.30 ráno a žiaci vyšších ročníkov o 13. hod. Úspešný a zdarný nový školský rok všetkým praje kolektív ZŠ maršala Tita.

Vítajte v senzomotorickej miestnosti!

Včera 11. apríla sme slávnostne otvorili senzomotorickú miestnosť, na zriaďovaní ktorej dlhé mesiace pilne pracovali naše učiteľky Elzina Murtezaniová a Božena Holubeková. S pomocou viacerých kolegov ako aj dobročinných občanov je táto miestnosť odvčera prístupná našim žiakom – v prvom rade deťom s rozličnými poruchami a deťom, ktoré potrebujú pomoc v psychofyzickom vývoji, ale aj našim najmladším žiakom – prvákom a druhákom.Pri tejto príležitosti sa chceme verejne poďakovať všetkým ľuďom, našim kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí priložili ruku k realizácii tohto projektu a dotovali buď pomôcky, ktoré sme pre senzomotorickú miestnosť potrebovali, buď finančne podporili projekt. Srdečne ďakujeme:

– ekologickému krúžku v čele s učiteľkou Annou Tomekovou za gumenný bazén;

– škole a riadteľke Márii Galasovej za gumenné žinenky, loptičky do bazéna, laserový projektor a disko guľu;

– špeciálnej triede za hajšovku a samolepiacu tabuľu;

– spoluobčanke Kvietke Hediovej za trampolínu;

– spoluobčanke Aleksandre Králikovej za finančnú podporu;

– spoluobčanke Zuzane Kováčovej za lopty, puzzle, kocky, hračky;

– učiteľke Jarmile Bokorovej za fitness lopty;

– učiteľke Kataríne Kotvášovej za hula hoop kruh;

– učiteľke Marijane Vlčekovej za farbičky, omaľovánky, knihy, hračky;

– učiteľke Anne Halajovej za farbičky;

– učiteľke Ľudmile Tomanovej za farbičky, omaľovánky, hračky, tabuľu;

– učiteľke Božene Holubekovej za nálepky na okná a dvere;

– učiteľke Elzine Murtezaniovej za plastové hojdačky;

– učiteľkám Božene Holubekovej a Elzine Murtezaniovej za interaktívnu tabuľu.

Tiež ďakujeme:

– nášmu majstrovi Jánovi Brachnovi za pomoc pri zriaďovaní miestnosti, za trpezlivosť a vytrvalosť;

– servírkam Zuzane Petrášovej a Anne Kopčokovej za pozornosť a varenie kávičky;

– učiteľovi Robertovi Vasićovi za rady a strávený čas.

– všetkým, ktorí nás podporovali a dni vdychovali vône lepidla a farby.

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23

Milí rodičia, oznamujeme vám, že sa zápis a testovanie detí do prvej triedy na školský rok 2022/2023 bude uskutočňovať v termíne od 1. apríla do 31. mája 2022.

Termíny na testovanie sú určené pre každého žiaka osobitne a sú dané v prílohe.

Potrebné je (kvôli elektronickému zápisu), aby rodičia a dieťa v určený dátum priniesli so sebou občiansky preukaz rodiča (ličnu kartu) a rodné číslo dieťaťa (JMBG ) – rodný list.

Do prvého ročníka sa zapisujú deti narodené v roku 2015, ako i deti narodené do 29. 2. 2016. Predčasne do školy môžu nastúpiť aj deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2016, ak rodič/zákonný zástupca o to požiada. Testovanie týchto žiakov sa bude konať v júni a kandidáti budú o tom vopred oboznámení.

Všetky ďalšie informácie o zápise sa nachádzajú na webovej a facebookovej stránke našej školy, ako aj na oznamovacej tabuli v miestnostiach školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

e-zápis do prvej triedy 1. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 2. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 3. a 4. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 5. týždeň 2022

This function has been disabled for .