Biblická olympiáda

Biblická olympiáda sa už šesť rokov usporadúva  s cieľom preveriť vedomosti žiakov o našom náboženstve, cirkvi, biblických príbehoch, ale aj umožniť im stretnutie zo všetkých prostredí v našej cirkvi.

Tohto roku sa súťaženia z poznávania Biblie konali 24. apríla v Pivnici. Našu školu predstavovali traja žiaci, ktorí ukázali príkladné vedomosti.

Andrej Trnovský v svojej generácii šiestakov získal vysoké 2. miesto. Vlastislav Srnka skončil na vysokom 4. mieste a Želislav Ďuriš tiež na chvályhodnom 6. mieste.

Žiakov pripravovala učiteľka náboženstva Ingrid Tomečková.

Gratulujeme!