All posts by Nataša Stvorec

Oblastná súťaž zo zemepisu

Dňa 28. 4. 2018 sa uskutočnila oblastná súťaž zo zemepisu. Naši žiaci Ivan Bokor a Tijana Bešková obsadili prvé miesto a postúpili do republikovej súťaže.

Republiková súťaž sa uskutoční 20. mája na Prírodo-matematickej fakulte v Novom Sade.

Našim žiakom a profesorke Vierke Hlavatej gratulujeme a prajeme krásne úspechy na republikovej súťaži.

 

Okresné súťaže – chémia a anglický jazyk

V sobotu 3. marca sa v Samoši uskutočnili dve okresné súťaže. Najprv bola súťaž z chémie. Z tejto súťaže naši žiaci doniesli krásne výsledky.

siedmy ročník

Tiana Bešková – 1. miesto

Ksénia Srdanovićová – 2. miesto

Ivan Bokor – 3 miesto

ôsmy ročník

Miroslav Dišpiter – 1 miesto

Jana Nemogová – 2. miesto

V ten istý deň sa uskutočnila aj okresná súťaž z anglického jazyka. Nasledovné žiačky získali aj krásne výsledky a postúpili ďalej. Sú to:

Gabriela Petrovičová – 3. miesto

Valentína Đurovićová – 3. miesto

Okrem nich súťaže sa zúčastnili aj  Martina Staňová, Tina Trnovská a Ivan Glaváč.

 

 

Súťaže z matematiky a informatiky

Minulý víkend sa uskutočnili dve okresné súťaže.

 

V sobotu 24. februára bola v Kovačici okresná súťaž z matematiky. Naši žiaci získali pozoruhodné výsledky.

Z nižších ročníkov:

Marek Hromčík IV-2 obsadil 2. miesto.

Tretiaci  Alen Širka, Janko Kotváš a Marek Trnovský dostali pochvalné uznanie.

Z vyšších ročníkov:

Ivan Bokor VII-1 obsadil 1. miesto

Miroslav Mikuláš VI-2 a Michael Kotváš VI-1 dostali pochvalné uznanie.

 

V nedeľu 25. februára sa v Idvore uskutočnila súťaž z informatiky.

Na tejto súťaži náš siedmak Ivan Bokor obsadil 2. miesto.

Gratulujeme našim žiakom ku krásnym úspechom.

         

 

Školský šachový turnaj

V nedeľu 8. októbra sa na našej škole uskutočnil školský šachový turnaj.  Turnaj zorganizoval Šachový klub Padina spolu s našou základnou školou.

V kategórii nižších ročníkov prvé miesto obsadil Tomas Husárik IV-2, druhé miesto Erik Jurica  IV-1 a tretie miesto Luka Ondrík IV-2.

V kategórii vyšších ročníkov prvé miesto obsadil Marko Valenta VI-1, druhé miesto Dušan Ďuriš VIII-3 a tretie miesto Vlastislav Srnka VI-3.

Žiaci boli odmenení medailami a diplomami a prvé miesta dostali aj poháre (pehare).

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Na teste mali rôzne úlohy z vyučovacej  látky, ktorú spracovali zo zemepisu v prvom polročí. Prví traja žiaci zo VII. a prví traja žiaci z VIII. ročníka, ktorí získali najviac bodov na tejto súťaži, postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa uskutoční 12.03.2017 v Uzdine. Sú to nasledovní žiaci:

VII. ročník

  1. Sára Kotvášová 79 bodov
  2. Miroslav Dišpiter 77 bodov
  3. Dušan Ďuriš 58 bodov

VIII. ročník

  1. Saša Valenta 74
  2. Iveta Hudecová 48
  3. Jana Vedejová 44

 

Prof. Vierka Hlavatá

This function has been disabled for .