Darčeky pre piatakov

Rada pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Kovačica a Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky zabezpečili pre našich piatakov darčeky – svetlá na bicykel. Odovzdali im ich triedni učitelia, zdôrazňujúc im pritom nesmiernu potrebu vhodného osvetlenia a dôležitosť toho, aby ostatní účastníci cestnej premávky načas zočili cyklistov.