Zámena úloh žiaci učitelia a učitelia žiaci

Ako to už rokami tradične býva, tak aj tento rok žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa vyskúšali ako je to byť zamestnancom školy. Boli veľmi usilovní a iba sa im to darilo.