Prijímanie prvákov do Detského zväzu

V druhý deň Detského týždňa prvákov sme prijali do Detského zväzu a urobili výstavu prác, ktoré žiaci vypracovali na hodinách chemického krúžku a chémie spolu so svojím učiteľom Jánom Sabom.