Detské povinnosti a práva

Detskému týždňu, ktorý prebieha od 3. do 9. októbra, v našej škole sa venuje osobitná pozornosť. Tohto roku téma Detského týždňa je „Šta detetu treba da raste do neba!?!“ – Čo potrebuje dieťa, aby vyrástlo do neba!? Na každý deň sú naplánované rôzne aktivity. V prvý deň, v pondelok siedmaci Iveta Bokorová, Matija Bokor a Hana Srehovská predniesli prezentáciu: Detské práva a povinnosti. Túto prezentáciu absolvovali predstavitelia tried vyšších ročníkov. Okrem toho žiaci vyšších ročníkov vo vestibule školy pripravili i nástenku na tútú istú tému. Žiaci nižších ročníkov sa tiež zoznámili s detskými právami a v dobrej nálade a s veľkou vôľou okrášlili farebnými kriedami všetky chodníky okolo školy a parku. Kreslili všetko to, čo ich robí šťastnými.