Archives December 2022

Prednáška o bezpečnom používaní pyrotechniky

Žiaci piateho a šiesteho ročníka si vypočuli prednášku o bezpečnom používaní pyrotechniky, ktorú usporiadala mestská polícia Obce Kovačica. Prednášajúci upozornil žiakov na to, čo sa môže stať pri nesprávnom zaobchádzaní s pyrotechnikou a apeloval na dodržiavanie zákonných noriem v tejto oblasti. (Petardy a ohňostroje sa smú používať iba vo vlastnom dvore a deti výlučne pod dozorom rodičov).P.S. V prípade, že žiak bude mať a používať petardy v škole, učiteľ je povinný prihlásiť polícii a žiak, t.j. rodičia budú pokutovaní (finančne potrestaní).

Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

V sobotu 3. decembra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci prebiehal 48. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiačky našej školy, ktoré dosiahli mimoriadny úspech. V prednese poézie žiakov nižších ročníkov Tamara Kuľová si získala 1. cenu a Ema Juricová 3. cenu odbornej poroty. Žiačky nacvičovala učiteľka Zuzana Valentová.

Dielňa „Učíme sa od prírody“

Spoločnosť pre ochranu a výskum vtákov Srbska (Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije) a s podporou fondácie SBB (SBB fondacija) dňa 18.11.2022 realizovali druhú v poradí dielňu na našej škole.Blažena Pavelová z Ekologického hnutia Padiny EKOP (Ekološki pokret Padina / Ekologické hnutie Padina), v triede III.1 realizovala dielňu, ktorá trvala dve vyučovacie hodiny. Žiaci sa dozvedeli, kto v prírode vidí najlepšie, prečo, aké sú perspektívy, prečo a ako vtáky lietajú a podobné.V druhej časti dielne sa deti zoznámili so sluchom, prečo je sluch dôležitý pre vtáky a zvieratá. Žiaci boli veľmi aktívni a mali mnoho otázok. Dielňa sa im veľmi páčila a držala pozornosť, čo sa dalo uzavrieť aj z testu, ktorý urobili na konci samej dielni.

This function has been disabled for .