Archives October 2022

Detský festival PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ

V piatok 14.10. vo večerných hodinách, sa na našej škole uskutočnil už tradičný, po rade 29. detský festival slovenských ľudových piesní Pieseň je naša radosť. Na festivale sa zúčastnilo 24 spevákov – 11 spevákov nižších ročníkov a 13 spevákov vyšších ročníkov. Víťazi festivalu sú:

Odmeny obecenstva

Daria Poničanová nižšie ročníky;

Melani Marušníková vyššie ročníky.

Odmeny odbornej poroty

nižšie ročníky I-IV

1. cena Daria Poničanová;

2. cena Emina Roháriková;

3. cena Leona Kováčová.

vyššie ročníky V-VIII

1. cena Atina Povolná;

2. cena Tea Trnovská;

3. cena Darinka Slivková.

Pochvalu pre najupravenejší kroj dostala Timea Tomanová a pochvalu pre najautentickejší kroj dostala Daria Poničanová.

DETSKÝ JARMOK

Ešte jeden realizovaný jarmok je za nami. Žiaci predávali, kupovali, kamarátili sa…. Pekne sa pobavili i rodičia, starí rodičia… Poslúžilo nám i pekné jesenné počasie.

SEMINÁR V BANSKEJ BYSTRICI

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v Banskej Bystrici, na Slovensku organizoval od 28.9. do 5.10.2022 roku seminár pre učiteľov triednej výučby, učiteľov zemepisu, dejepisu a matematiky, pod názvom Podpora kapacít a transfer inovatívnych metód. Zúčastnili sa 12 učiteľov zo Srbska. Zo Základnej školy maršala Tita, z Padiny, na semináre boli učiteľky triednej výučby Mária Kotvášová a Anka Tomeková.

Spoločenské hry a súťaž – video hry

V stredu žiaci nižších ročníkov hrali spoločenské hry, ktoré si ľubovoľne priniesli do školy. Veľmi ich to bavilo. Taktiež, žiaci vyšších ročníkov sa bavili hrami, ale video hrami na počítačoch, v ktorých sa im pripojili aj niektoré učiteľky. Bola to radosť. Najúspešnejší bol Dejan Nosáľ, ktorý dostál skromný darček – USB kľúčik.

Detské povinnosti a práva

Detskému týždňu, ktorý prebieha od 3. do 9. októbra, v našej škole sa venuje osobitná pozornosť. Tohto roku téma Detského týždňa je „Šta detetu treba da raste do neba!?!“ – Čo potrebuje dieťa, aby vyrástlo do neba!? Na každý deň sú naplánované rôzne aktivity. V prvý deň, v pondelok siedmaci Iveta Bokorová, Matija Bokor a Hana Srehovská predniesli prezentáciu: Detské práva a povinnosti. Túto prezentáciu absolvovali predstavitelia tried vyšších ročníkov. Okrem toho žiaci vyšších ročníkov vo vestibule školy pripravili i nástenku na tútú istú tému. Žiaci nižších ročníkov sa tiež zoznámili s detskými právami a v dobrej nálade a s veľkou vôľou okrášlili farebnými kriedami všetky chodníky okolo školy a parku. Kreslili všetko to, čo ich robí šťastnými.

This function has been disabled for .