Archives September 2022

OZNÁMENIE

Oznamujeme žiakom a rodičom, že 14. októbra (v piatok) bude prebiehať detský festival slovenskýchľudových piesní PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ.Speváci sa môžu prihlásiť na festival do 4. októbra (do utorku) b. r.Apelujeme na rodičov, aby podporovali a vštepovali deťom lásku ku slovenskej ľudovej pesničke, lebo len tak si zachováme našu identitu a slovenskú ľudovú kultúru.

DETSKÝ TÝŽDEŇ

DETSKÝ TÝŽDEŇ 3. – 7. október 20223.10.2022 (pondelok): Detské povinnosti a práva 1. – 4. ročník: Kreslenie na asfalt 4.10.2022 (utorok): Prijímanie prvákov do Detského zväzu 1. – 4. ročník: Výstava jesenných plodov; 5. – 8. ročník: Výstava žiackych prác5.10.2022 (streda): 1. – 4. ročník: Spoločenské hry; 5. – 8. ročník: Súťaž – video hry6.10.2022 (štvrtok): 1. – 4. ročník: Eko dielne – vypracovanie hračiek z odpadového materiálu; 5. – 8. ročník: Športové aktivity7. 10. 2022 (piatok): 1. – 8. ročník: Zámena úloh žiaci učitelia a učitelia žiaci9. 10. 2022 (nedeľa): Detský jarmok14. 10. 2022 (piatok): Festival Pieseň je naša radosť

Svetový deň upratovania našej planéty

Naši ochrancovia prírody sa pripojili k zaznamenávaniu Svetového dňa upratovania našej planéty (s malým oneskorením, ale podstata je rovnaká), využili pekné piatkové počasie na prechádzku trasou v Doline a zároveň upratali jej okolie.

ZBER BATÉRIÍ NA NAŠEJ ŠKOLE

Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že sa odo dnes na našej škole bude konať zber batérií na recykláciu.Zberná nádob sa nachádza na vchode do školy a tu môžete vhadzovať použité batérie. Prosíme vás, oznámte svojim príbuznym, priateľom, susedovcom, aby použité batérie nevyhadzovali spolu s iným odpadom do jedného vreca, ale aby ich zbierali a priniesli, alebo poslali po našich žiakoch do školy, kde sa teraz nachádza vhodné miesto na ich odkladanie. Zbernú nádob na batérie vypracovali členovia Ekologického hnutia Padina (EKOP – https://www.facebook.com/ekoloski.pokret.padina/) a odovzdali ju našim žiakom – ochrancom prírody, ale aj všetkým nám – Padinčanom.Potom sa tie baterky budú v spolupráci s EKOP-om odovzdávať firme, ktorá sa zaoberá ich ekologickým spracovaním a upravovaním. Prečo je dôležité, aby sme batérie nevyhadzovali spolu s iným odpadom?Batérie obsahujú mnoho ťažkých kovov, ako sú olovo, ortuť, kadmium, či kyselinu sírovú, ktoré sú karcinogénne. V prípade, že sa tieto toxické látky nekontrolovane uvoľnia napr. do pôdy alebo do podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú životné prostredie. Preto dbajme, kde ich odkladáme a spoločne ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU. Ďakujeme!Ochrancovia prírody

Tábornícky oddiel ” KOVAČICA ”

Prijíma nových členov! Všetkým záujemcom, ktorí majú radi taborovanie, cestovanie, zábavu, chcú získavať nové priateľstvá, vedomosti a kamarátiť sa s prírodou oznamujeme, že zápis nových členov bude prebiehať vo štvrtok 8.9. 2022 so začiatkom o 18:00h v sále Miestneho spoločenstva Padina. Stretnutie bude viesť Toman Jaroslav – Mudžo. Začleniť sa možu deti od 1. do 8. ročníka základnej školy. S deťmi na prve stretnutie je potrebné aby prišli aj rodičia kvôli podpisu súhlasu pre maloleté deti.

Začal nový školský rok,

Na školskom dvore boli privítaní všetci žiaci, najprv vypočuli hymnu Republiky Srbska, privítala ich riaditeľka Mária Galasová s učiteľkami nižších ročníkov. V telocvični bývalí štvrtáci prichystali priliehavý program pre prvákov a po programe prváčikovia odišli so svojimi učiteľkami Annou Megovou a Božanou Papou do tried. S rodičmi bola uskutočnená krátka rodičovská porada s psychologičkou Danielou Kukučkovou.

OZNÀMENIE

Od pondelku 05.09. začína s prácou PREDĹŽENÝ POBYT. Doobedu začína od 7:30 do 13:30. Podávať sa budú raňajky, havranka a obed. Po obede od 11:00 do 17:00(obed a havranka). Cena pre jeden deň je 300,00 din. Ohlásiť sa treba pani učiteľky Márii Valentovej na číslo 0652667795.

This function has been disabled for .