Archives April 2022

Veľkonočné sviatky

Milí žiaci, prajeme vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a krásne jarné prázdniny. Do školských lavíc sa opäť vraciame v utorok 26. apríla – nižšie triedy ráno o 7.30a vyššie triedy poobede o 13.00 hod.

Medziobecná súťaž v poznávaní pravidiel v doprave

V utorok 12. apriIa vo Vršci, boIo reaIizovane Medziobecne zavodenie v poznavani dopravy pod nazvom-PažIjivko-, v reaIizacii Obce Kovačica a zakIadnych škôI….ZučastniIi sa škôIkari, prváci a druháci zo všetkych osad Obce Kovačica. Z Padiny, prvákov predstavovaIi žiaci Sara KutaIekova, Viktor VaIenta, Timotej KutaIek a PaveI DurgaIa. Druhákov predstavovaIi StanisIava Marušníková, Ksenija Sabová, NataIia Nosaľová a Simon Papuga. S ními pobudIi učiteľky triednej vyuky Mária Kotvášová a Anka Tomeková. Ekipa Obce Kovačica, získaIa tretie miesto.

Obecná súťaž Čo vieš o doprave?

V sobotu 9. apríla sa v Uzdine uskutočnila obecná súťaž z dopravy v organizácii Auto-moto zväzu Srbska. Zapojili sa do nej aj žiaci z našej školy – dvaja z nižších ročníkov a šiesti žiaci z vyšších ročníkov, ktorí boli podelení do 3 kategórií: 10-roční boli zaradení do A kategórie, 11- a 12-roční do B a 13-roční do C kategórie. V A kategórii súťažili naši tretiaci Matej Papuga a Marko Marček. Matej obsadil 1. miesto.V B kategórii súťažili piataci Janko Čapo a Mihajlo Brezina. Mihajlo obsadil 2. miesto a postúpil ďalej – do oblastnej súťaže. V C kategórii súťažili ôsmaci Miroslav Markov, Janko Benka, Natália Širková a siedmačka Ivona Širková. Janko Benka obsadil 3. miesto. So žiakmi na súťaž cvičili učitelia Rastislav Ušiak a Robert Vasić. Gratulujeme!

Vítajte v senzomotorickej miestnosti!

Včera 11. apríla sme slávnostne otvorili senzomotorickú miestnosť, na zriaďovaní ktorej dlhé mesiace pilne pracovali naše učiteľky Elzina Murtezaniová a Božena Holubeková. S pomocou viacerých kolegov ako aj dobročinných občanov je táto miestnosť odvčera prístupná našim žiakom – v prvom rade deťom s rozličnými poruchami a deťom, ktoré potrebujú pomoc v psychofyzickom vývoji, ale aj našim najmladším žiakom – prvákom a druhákom.Pri tejto príležitosti sa chceme verejne poďakovať všetkým ľuďom, našim kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí priložili ruku k realizácii tohto projektu a dotovali buď pomôcky, ktoré sme pre senzomotorickú miestnosť potrebovali, buď finančne podporili projekt. Srdečne ďakujeme:

– ekologickému krúžku v čele s učiteľkou Annou Tomekovou za gumenný bazén;

– škole a riadteľke Márii Galasovej za gumenné žinenky, loptičky do bazéna, laserový projektor a disko guľu;

– špeciálnej triede za hajšovku a samolepiacu tabuľu;

– spoluobčanke Kvietke Hediovej za trampolínu;

– spoluobčanke Aleksandre Králikovej za finančnú podporu;

– spoluobčanke Zuzane Kováčovej za lopty, puzzle, kocky, hračky;

– učiteľke Jarmile Bokorovej za fitness lopty;

– učiteľke Kataríne Kotvášovej za hula hoop kruh;

– učiteľke Marijane Vlčekovej za farbičky, omaľovánky, knihy, hračky;

– učiteľke Anne Halajovej za farbičky;

– učiteľke Ľudmile Tomanovej za farbičky, omaľovánky, hračky, tabuľu;

– učiteľke Božene Holubekovej za nálepky na okná a dvere;

– učiteľke Elzine Murtezaniovej za plastové hojdačky;

– učiteľkám Božene Holubekovej a Elzine Murtezaniovej za interaktívnu tabuľu.

Tiež ďakujeme:

– nášmu majstrovi Jánovi Brachnovi za pomoc pri zriaďovaní miestnosti, za trpezlivosť a vytrvalosť;

– servírkam Zuzane Petrášovej a Anne Kopčokovej za pozornosť a varenie kávičky;

– učiteľovi Robertovi Vasićovi za rady a strávený čas.

– všetkým, ktorí nás podporovali a dni vdychovali vône lepidla a farby.

Obecná súťaž z biológie

10. apríla bola naša škola hostiteľkou obecnej súťaže z biológie, na ktorej sa zúčastnilo 30 žiakov z kovačicej obce.Naši žiaci dosiahli pochvalyhodné výsledky: z piatakov Tea Kutáleková obsadila 2. miesto a Majda Anna Lenhartová 3. miesto a siedmak Alen Širka obsadil tiež 3. miesto. Na súťaži účinkovali aj: piatak Dejan Nosáľ, šiestačky Marina Masariková, Emina Papugová a Nina Petrovičová a siedmak Sebastian Srdanović. Gratulujeme žiakom a učiteľovi Želimírovi Babincovi, ktorý ich na súťaž priprával.

Oblastná súťaž zo slovenčiny

Aj oblastná súťaž zo slovenčiny , ktorá sa uskutočnila v piatok 8. apríla na kovačickej základnej škole, bola mimoriadne úspešná – z dvadsiatich žiakov našej školy, ktorí sa na nej zúčastnili, odmeny si domov priniesli až ôsmi:piatačka Dorotea Ranđelovićová – 3. miesto;šiestak Matija Bokor – 1. miesto;šiestačka Iveta Bokorová – 2. miesto;šiestačka Hana Strehovská – 3. miesto;siedmačka Teodora Gorančićová – 3. miesto;ôsmak Aleksa Chrťan – 1. miesto;ôsmačky Tiana Bíleková a Daniela Šimáková – 3. miesto.Žiakov na súťaž priprávali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová a Jaroslava Staňová. Gratulujeme!

Hudobno-folklórna tvorba

Na obecnej prehliadke hudobno-folklórnej tvorby, ktorá sa konala v sobotu 9. apríla 2022 v Debeľači, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Účinkoval orchester vyšších tried pod vedením učiteľa Vladimíra Halaja a folklórna skupina vyšších tried pod vedením učiteľky Any Halajovej.

This function has been disabled for .