Archives March 2022

Vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania

Včera a dnes si žiaci na úrovni celého Srbska, a tak aj naši žiaci, overovali svoje vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania . Včera 25. marca písali skúšobný test z matematiky a dnes 26. marca z materinského jazyka a potom tzv. kombinovaný test (z biológie, fyziky, dejepisu, zemepisu a chémie). Ide totiž o skúšobné testy, ktoré slúžia na to, aby sa žiaci spoznali s postupom pri písaní záverečných skúšok, ako aj s formou otázok, aké na testoch môžu očakávať. Výsledky žiaci dostanú počas budúceho týždňa.

Obecná súťaž z atletiky

Obecná súťaž z atletiky. Z obecnej súťaže z atletiky, ktorá sa uskutočnila 23. marca na atletickom teréne kovačického gymnázia, naši žiaci domov priniesli krásne výsledky. Šiestak Dávid Munćan a ôsmačka Dajana Ľauková si domov odniesli víťazstvo zo šprintu. Ôsmak Ján Benka zo šprintu obsadil 2. miesto.Šiestačka Maja Vaňová a siedmačka Darina Slivková obsadili prvé miesto z disciplíny skok do výšky a Simon Delić z tejto disciplíny obsadil 2. miesto. V skoku do diaľky bol najlepší náš siedmak Pavel Martiš a ôsmačka Natália Širková, ktorá tiež v tejto disciplíne obsadila 1. miesto.V behu na 800 metrov Ivona Širková, siedmačka, obsadila 2. miesto.Úspech vo vrhu guľou dosiahli ôsmačka Maja Nikolićová – 1. miesto, a ôsmak Miroslav Marko – tiež 1. miesto.Gratulujeme našim športovcom ako aj ich učiteľke Anne Povolnej.

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23

Milí rodičia, oznamujeme vám, že sa zápis a testovanie detí do prvej triedy na školský rok 2022/2023 bude uskutočňovať v termíne od 1. apríla do 31. mája 2022.

Termíny na testovanie sú určené pre každého žiaka osobitne a sú dané v prílohe.

Potrebné je (kvôli elektronickému zápisu), aby rodičia a dieťa v určený dátum priniesli so sebou občiansky preukaz rodiča (ličnu kartu) a rodné číslo dieťaťa (JMBG ) – rodný list.

Do prvého ročníka sa zapisujú deti narodené v roku 2015, ako i deti narodené do 29. 2. 2016. Predčasne do školy môžu nastúpiť aj deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2016, ak rodič/zákonný zástupca o to požiada. Testovanie týchto žiakov sa bude konať v júni a kandidáti budú o tom vopred oboznámení.

Všetky ďalšie informácie o zápise sa nachádzajú na webovej a facebookovej stránke našej školy, ako aj na oznamovacej tabuli v miestnostiach školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

e-zápis do prvej triedy 1. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 2. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 3. a 4. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 5. týždeň 2022

Súťaž z histórie

Včera 20. marca bola naša škola hostiteľkou 51 žiakov zo základných škôl Obce Kovačica, ktorí súťažili vo vedomostiach z histórie. Naši žiaci potvrdili, že dejiny poznajú výborne. Z trinástich žiakov, ktorí sa na súťaži zúčastnili, štyria získali ceny a dvaja aj postúpili ďalej. Piatak Darko Šimák obsadil prvé miesto, šiestak Matija Bokor 2. miesto, Mája Vaňová, tiež šiestačka, 3. miesto, Alen Širka, siedmak, 3. miesto a ôsmak Erik Jurica 3. miesto. Matija a Erik postúpili na oblastnú súťaž. Gratulujeme žiakom a učiteľovi Miroslavovi Juricovi, ktorý ich na súťaž priprával.

Súťaž zo zemepisu

Na obecnej súťaži zo zemepisu, ktorá sa v sobotu 19. marca uskutočnila v uzdinskej základnej škole sa zúčastnili dvaja naši siedmaci – Antonio Hedi a Boris Petrovič. Antonio obsadil 2. miesto a postúpil na oblastnú súťaž. Gratulujeme tak žiakom, ako aj ich učiteľke Vjerke Hlavatej, ktorá ich na súťaž priprávala.

Do našej školy dnes zavítal Pažljivko

Dnes 18. marca sa na našej škole uskutočnila obecná súťaž v poznávaní pravidiel v doprave pod názvom Pažljivko. Škôlkari a najmladší základoškoláci z kovačickej obce – prváci a druháci, súťažili v tímoch o to, kto najlepšie pozná pravidlá bezpečného správania sa v doprave. Prvácky tím z našej školy súťažil v zostavení Sára Kutáleková, Timotej Kutálek, Pavel Durgala a Viktor Valenta a druhácky tím v zostavení Natália Nosáľová, Ksénia Sabová, Stanislava Marušníková a Simon Papuga. Všetci žiaci dokázali, že sú ozajstní pozorní ,,Pažljivkovia“ a ako odmenu dostali prilby. Tí s najväčším počtom bodov k tomu ešte aj smart hodinky, medaily, pohár a postup na regionálnu súťaž. Víťazom v kategórii škôlkárov bol tím Samoš-Idvor-Uzdin, v kategórii prvákov tím z Crepaje a v kategórii druhákov tiež crepajský tím. Organizátormi súťaže sú Obec Kovačica, Rada pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Kovačica a Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky.

,,Pesniče naroda mog”

Na oblastnej prehliadke recitátorov pod názvom ,,Pesniče naroda mog”, ktorá sa dnes 18. marca uskutočnila v Kovine, naša žiačka Ema Juricová svojím prednesom krásneho slova získala priazeň poroty a postúpila do pokrajinovej súťaže, ktorá bude v Sečnji. Na súťaži sa zúčastnila aj Tamara Kuľová, ktorej udelili ďakovný list. Gratulujeme obidvom recitátorkám, ako aj ich učiteľke Zuzane Valentovej.

Matematický klokan

Matematický klokan – Kengur bez granicaNaši žiaci sa aj tento rok zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete, ktorá je nám známa ako ,,Kengur bez granica“. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. 58 našich žiakov dnes 17. marca od 10 hod. vypracovávali úlohy z matematiky spolu so svojimi vrstovníkmi z celého sveta.Základným cieľom Matematického klokanu je popularizovať matematiku a zvýšiť u detí záujem tak o matematiku, ako aj o iné prírodné vedy. Cieľom je aj rozvíjanie logického myslenia, porozumenia úloh a uplatnenia získaných vedomostí z matematiky. Pritom je to súťaž, ktorá nie je určená iba pre najlepších, najtelentovanejších matematikov, ale jej cieľom je priblížiť túto vedu čím väčšiemu počtu žiakov, ukázať im, že matematika môže byť aj zaujímavá a presvedčiť ich o tom, že pri riešení rôznych netradičných úloh, ktoré si vyžadujú predovšetkým logické uvažovanie, môže každý zažiť radosť z úspechu.

Obecná súťaž z predmetu technika a technológia,

Na obecnej súťaži z predmetu technika a technológia, ktorá sa v piatok 11. marca uskutočnila v Idvore, sa zúčastnili ôsmi žiaci z našej školy. Z piatakov Majda Lenhartová a Dejan Nosáľ obsadili 2. miesto a Renato Nosáľ obsadil 3. miesto. Šiestak Marko Kolár obsadil 3. miesto a zo siedmakov Alen Širka 2. miesto a Ján Kotváš 1. miesto. Na súťaži sa zúčastnili aj Benjamin Galas a Darko Ďuriš. Dostatočný počet bodov na postup na oblastnú súťaž mali Marko Kolár a Ján Kotváš. Priprávali ich učitelia techniky a technológie Rastislav Ušiak a Robert Vasić. Gratulujeme.

Bezpečnosť na internete

Dnes na našej škole prebiehala významná prednáška o bezpečnosti na internete, ktorú uskutočnili prednášatelia zo Strediska pre bezpečnosť detí na internete – Ministerstvo obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií. Na prednáške sa zúčastnili žiaci štvrtého a žiaci vyšších ročníkov a získali užitočné informácie o tom, prečo musia s veľkou obozretnosťou zverejňovať svoje fotografie, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje na rôznych sociálnych sieťach. V predvečerných hodinách bola prednáška organizovaná aj pre rodičov, ktorí mali o ňu záujem. Všetci si pritom mohli vypočuť konkrétne príklady, čiže problémy detí a ich rodičov, keď ide o zneužitie na internete, s ktorými sa naši prednášatelia v doterajšej praxi stretli.

This function has been disabled for .