Archives March 2019

Návšteva Nového Sadu„Sajam obrazovanja-Putokazi“

Dňa 7.marca žiaci ôsmého ročníka navštívili„Sajam obrazovanja-Putokazi“v Novom Sade.Spolu so svojími triednými učiteľmi a pani pedagogičkou si mohli pozrieť stánky na ktorých sa prezentovali iné školy,stredné a vysoké školy vo Vojvodine.Touto zážitkovou formou si žiaci mohli pozrieť a vyvoliť niektoré školy,ktoré by mohli úž aj zapísať v idúcom školskom roku.Potom nasledovala prechádzka najkrajším mestom vo Vojvodine, Novým Sadom.

Obecná súťaž zo zemepisu

Dňa 10.marca bola obecná súťaž zo zemepisu v základnej škole „Sveti Georgije“v Uzdíne.

Zúčastnili sa žiaci siedmého a ôsmého ročníka.Získali si krásne výsledky.Sú to:

siedmy ročník

Nataša Pavelová -3.miesto

Ivana Megová -3.miesto

Ivan Petrovič

Timotej Matuľa

Lúka Zarić

Jaroslav Slivka

ôsmy ročník

Ivan Bokor -2.miesto

Tijana Bešková -2.miesto

Marína Mikulašová

Zuzana Hlavčová

Aleksandra Duríčekova

Tijana Masariková

Ján Trnovský

Dejan Ranđelović

Danijel Cicka

Naší žiaci zažiarili úspechom a najviac Tijana Bešková a Ivan Bokor ktorý sa umiestnili na obvodovú súťaž,ktorá bude vo Vršci.Žiakov na súťaž priprávala profesorka zemepisu Vierka Hlavatí.

Gratulujeme !

Obecná súťaž z dejepisu

Dňa 9.marca sa v Padine uskutočnila obecná súťaž z dejepisu.Učinkovali žiaci vyšších ročníkov.A výsledky sú:

5.ročník

Cicka Boris

Šimáková Daniela

6.ročník

Povolný Daniel -3.miesto

Galatová Ksenija

Kotváš Martin

Cicka Boris

7.ročník

Matuľa Timotej -2.miesto

Trnovský Andrej

Petrášová Dijana

8.ročník

Bokor Ivan -2.miesto

Petrovič Ivan

Ranđelović Dejan

Gratulujeme všetkým žiakom za skvelé výsledky!

Obecná súťaž z biológie

Dňa 9.marca v Padine sa uskutočnila obecná súťaž z biológie.Učinkovali žiaci siedmého a ôsmého ročníka.A výsledky sú nasledovné:

siedmy ročník

Petrášová Dijana -2.miesto

Megová Ivana -3.miesto

Marková Jana

 

ôsmy ročník

Bešková Tijana -1.miesto

Povolnová Anastasia -3.miesto

Sladečeková Svetlana -3.miesto

Gratulujeme !

Obecná súťaž z matematiky

V sobotu 2.marca v Kovačici sa uskutočnila obecná súťaž z matematiky.Učinkovali žiaci od tretieho po ôsmy ročník.
Žiaci si získali krásne výsledky.Sú to:
 
štvrtý ročník
 
Daniel Krasko -2.miesto
Ivona Širková -3.miesto
 
šiesty ročník
 
Natalija Sojaková -1.miesto
Miroslav Mikuláš -3.miesto
 
ôsmy ročník
 
Ivan Bokor -2.miesto
Gratulujeme !

Obecná súťaž z fyziky

V sobotu 23.februára v Idvore sa uskutočnila obecná súťaž z fyziky.Učinkovali žiaci siedmého a ôsmého ročníka.Naší žiaci si zíkali rôzne pochvaly a odmeny.
 
siedmy ročník
 
Marína Tordajová
Nada Šimáková
Diana Petrášová
Michael Kotváš
Nataša Pavelová
 
ôsmy ročník
 
Ivan Bokor -1.miesto
 
Gratulujeme !

Zima s knihou

V štvrtok 7. marca v padinskej knižnici prebiehalo tradičné podujatie Zima s knihou. Aj v tomto roku organizátormi boli Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine a Slovenské vydavateľské centrum z Báčského Petrovca. Hostia boli Vladimír Valentík, riaditeľ SVC-a a mladý autor Miroslav Gašpar.Naší žiaci si pripravili a predniesli úryvky z kníh pre deti. Žiaci IV-3 triedy s pani učiteľkou Máriou Kotvášovou hosťom odovzdali malé darčeky, ilustrácie rozprávok z kníh, ktoré SVC vydal v 2018 roku.

This function has been disabled for .