NE PRLJAJ . NEMAŠ IZGOVOR !

Naše pani učitelky Ana Halajová a Erka Nemogová sa zučastnili v tejto fondácii.Spolu so svojimi žiakmi III 3 a I 2 tried , vytvorili hračky z recyklovaného matriálu.

Potrebné je aby sme podporili naše detské tímy a dali ím náš hlas.

Hlásajte pre nás , aby naša škola dostála odmnenu!

Link si môžete pozrieť tuná dolu :

 

https://neprljajnemasizgovor.rs/izazov/