Archives January 2019

Rozvrh hodín na prípravu zaverečných skúšok

PRIPREMNI ČASOVI ZA
ZAVRŠNE ISPITE ŠK.2018/19.

DATUM/VREME PREDMET NASTAVNIK
01.02.2019/13,05 ISTORIJA J.MIROSLAV
04.02.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVASOVA
06.02.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
08.02.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI
11.02.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
13.02.2019/13.05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA
18.02.2019/11,45 SLOVAČKIJ. Z.KOTVAŠOVA
20.02.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
22.02.2019/11,45 BIOLOGIJA Ž.BABINEC
25.02.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
27.02.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA
01.03.2019/13,05 HEMIJA J.SABO
04.03.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA
06.03.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
08.03.2019/11,45 FIZIKA N.STVOREC
11.03.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
13.03.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA
15.03.2019/13,05 ISTORIJA M.JURICA
18.03.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA
20.03.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
22.03.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI
25.03.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
27.03.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA
29.03.2019/13,05 BIOLOGIJA Ž.BABINEC
01.04.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA
03.04.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
05.04.2019/11,45 HEMIJA J.SABO
08.04.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
10.04.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA
12.04.2019/13,05 FIZIKA N.STVOREC
15.04.2019/11.45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA
17.04.2019/11.45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
06.05.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
08.05.2019/13.05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA
10.05.2019/13.05 ISTORIJA M.JURICA
13.05.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA
15.05.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA
17.05.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI
20.05..2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA
22.05.2019/13,05 FIZIKA N.STVOREC
24.052019 DAN ŠKOLE
27.05.2019/11,45 BIOLOGIJA Ž.BABINEC
29.05.2019/11,45 HEMIJA J.SABO

PRIPREMNI ČASOVI ODRŽAVAĆE SE U
PROSTORIJAMA KINO SALe

DIREKTOR
M.Galasova

Oslava Svätého Sávu na našej školy

Dňa 25.januára sme oslávil Deň Svätého Sávu.Pripravený bol kultúrno-umelecký program na ktorom sa dobre pobavili aj žiaci aj učitelia.

Bohatý , pestrý a zaujímavý program pripravili žiaci a učitelia našej školy.Deti recitovali a spievali , program bol zaujímavo koncipovaný a obecenstvo sa tešilo každému bodu , v ktorom žiaci ukázali svoje hudobné , spevácke , recitačné schopnosti a talent.

Žiaci so  špecialnými vzdelavacími potrebami sa tiež zapojili do programu tak , že vyrobili pre školskú slávu panno Svätého Sávu.

O pestrú nápln programu a dobrú atmosféru sa postarali učitelia : Katarína Kotvášová , Pavel Tomáš a L´udmila Dubovská.

V mene padinskej školy , prítomným sa na konci prihovorila pani riaditelka Mária Galasová , ktorá vyjadrila vdaku všetkým účastníkom programu, ako aj tým čo ho pripravovali a  popriala , aby s programu odišli s radosťou v očiach a s úsmevom na tvári.

Fotográfie z programu si môžete pozrieť tuná

 

Padinčania-nositelia Pupinovej medajly

V sobotu 19.01.2019 r. v Galerii  insitného umenia v Kovačici , udelili dalšie Mihajlove Pupinove medajly výťazom tohoročného súbehu , pod slogánom : ” 1918 – 2018 VEK POBEDNIKA , Mihajlo Pupin – rodoljub i nasleđe ,,.

Súbeh bol rozpísaný v rôzných kategoriach . Učinkovali žiaci základných a stredných škôl , ako aj dospelý ľudia.V kategorii výtvarného umenia (základné školy) , udelili Mihajlove Pupinove medajly nasledujúcím : prvú cenu si získala žiačka Eleonora Katalini z Pančeva , potom druhú cenu si získala Tekla Papugová , žiačka 4.ročníka z Padiny a treti cenu si získal Márko Kraćica , žiak 5.ročníka z Padiny.Pochválené boli práce : Minji Veličković z Pánčeva a Danieli Putnik zo Sámošu.

V kategorii literárného písania , Mihajlove Pupinove medajly si získali : pre obsadené prvé miesto ( poézia ) Leni Atanacković , žiačke 4.ročníka  z Crepaja , druhé miesto si získal ( proza ) Andrej Husárik , žiak 7.ročníka z Padiny.Pochválená bola i práca Emiliji Mustafović , žiačke 5.ročníka z Debeľači.

V kategorii dospelých ľudí , Pupinove Medajly si získali: pre literárnu tvorbu Ružena Kraćicová – profesorka z Padiny , Jasmina Isajlová z Crepaja , Lazar Laušev z Idvora , Tanja Žlebić zo Zreňaninu a Dušan Gencu z Crepaja.

Výťazom boli ( dospelý ) Đurica Krstin z Kovačice ( literárna tvorba ) a Ján Glozik z Kovačice ( výtvarná tvorba – obraz ) .

Organizátori tejto manifestácie boli : D. K. Mihajlo Pupin z Idvora , Združenie pre kultúru Obec Kovačica  a Galéria insitného umenia v Kovačici.

Pripravila : Mária Kotvášová

 

 

 

 

Vianočné balíčky

Stredisko pre Sociálnu prácu i tento rok prinieslo radosť tým najmladším.

Dňa 20.decembra zavítali na našej škole , kde podelili vianočné balíčky.

Organizovaný bol i kultúrno umelecký program v duchu nadchádzajucích sviatkov.

Program sleduvali všetky deti , ako i deti z pestunských rodín , ktoré po programe dostali balíčky.

Prinášame Vám kúsok atmosféry z programu a neopisateľnú radosť pri prijímaní vianočných balíčkov.

 

This function has been disabled for .