Archives March 2018

Naša škola získala titul najlepšej školy v športe pre rok 2017 v okrese Kovačica

Na sklonku roka 2017 naši žiaci mali uspešné súťaže v basketbale a volejbale. V Samoši sa uskutočnil volejbal a dievčenský tím obsadil 3. miesto. Tím chlapcov bol trošku úspešnejší a obsadil 2. miesto.
V Idvore sa uskutočnila súťaž v basketbale. Chlapčenský tím znovu bol úspešnejí a obsadil 1. miesto. Dievčenský tím obsadil 2. miesto.
Gratulujeme žiakom a ich profesorom Anne Povolnej a Miroslavovi Dudášovi.
Týmito dvoma súťažiami sa skončil športový cyklus roka 2017 a športovci našej školy získali titul najlepšej základnej školy v športe v okrese Kovačica pre rok 2017.
Ešte raz gratulujeme našim žiakom a profesorom a zároveň im želáme ešte úspešnejši športový rok 2018 a obhajovanie tituly.

Okresné súťaže – chémia a anglický jazyk

V sobotu 3. marca sa v Samoši uskutočnili dve okresné súťaže. Najprv bola súťaž z chémie. Z tejto súťaže naši žiaci doniesli krásne výsledky.

siedmy ročník

Tiana Bešková – 1. miesto

Ksénia Srdanovićová – 2. miesto

Ivan Bokor – 3 miesto

ôsmy ročník

Miroslav Dišpiter – 1 miesto

Jana Nemogová – 2. miesto

V ten istý deň sa uskutočnila aj okresná súťaž z anglického jazyka. Nasledovné žiačky získali aj krásne výsledky a postúpili ďalej. Sú to:

Gabriela Petrovičová – 3. miesto

Valentína Đurovićová – 3. miesto

Okrem nich súťaže sa zúčastnili aj  Martina Staňová, Tina Trnovská a Ivan Glaváč.

 

 

#NePrljaj#NemasIzgovor#Environmentalisti#

Naši žiaci sa zvláštnym spôsobom pripojili ku kampani proti znečisťovaniu prírody pod názvom Ne prljaj. Nemaš izgovor. V rámci environmentálneho krúžku vypracovali plagáty, ktorými vyzývajú všetkých Padinčanov, aby si na nakúpy nosievali plátenné tašky a vyhýbali sa nadbytočnému používaniu igelitových kapseliek. Plagáty samostatne poroznášali po obchodoch, ktoré  tam teraz zavesené upozorňujú kupujúcich na nezmyselné a neracionálne znečisťovanie prírody kapseľkami.

Žiaci základnej školy, priatelia Zeme,  dúfajú, že ich úsilie nie je zbytočné a že si ešte viac ľudí uvedomí dôležitosť chránenia našej planéty aj týmto spôsobom-nepoužívaním kapseliek.

Zber plastových vrchnákov

Na našej škole sa už tradične v organizácii Ekologického krúžku koná zber plastových vrchnákov. Tohto školského roku žiaci nazbierali 178kg vrchnákov, ktoré dňa 13.02.2018 odovzdali zberni druhotných surovín. Ako aj doteraz peniaze získané z tejto akcie budú využité na podporu nejakého charitatívneho projektu .

Ďakujeme všetkým žiakom, vďaka ktorým máme za sebou ďalší úspešný zber vrchnákov, ktorý má nielen ekologický ale aj humánny význam.

 

This function has been disabled for .