Archives October 2017

Prvé stretnutie osvetových pracovníkov v okrese Kovačica

V sobotu 30.septembra sa v Crepaji uskotočnilo prvé stretnutie osvetových pracovníkov v okrese Kovačica, na ktorom sa zúčastnili aj naši učitelia. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti oslavovania dvoch významných jubileí crepajskej základnej školy – 240 rokov existovania tejto školy a 60 rokov od otvorenia novej školskej budovy. Učitelia si pri rozličných aktivitách zábavného rázu, ako sú zápasy vo volejbale, stolnom tenise, šachu, preťahovaní lanom, či kreatívnych dielňach, mali príležitosť  vymeniť aj pracovné skúsenosti so svojimi kolegami z iných škol v kovačickom okrese.

Toto stretnutie sa konalo pod záštitou predsedu Okresu Kovačica Milana Garaševića a v úmysle je, aby sa takéto stretnutia učiteľov v našom okrese stali tradíciou.

no images were found

Detský festival Pieseň je naša radosť

Dňa 20. októbra bežného roku sa na našej škole uskutočnil už tradičný detský festival ľudových pesničiek pod názvom Pieseň je naša radosť. Vystúpilo 27 mladých spevákov, ktorí sa publiku predstavili s jednou pesničkou. Osobitne boli hodnotení žiaci nižších a osobitne žiaci vyšších ročníkov a ani diváci nesedeli bez žiadnej úlohy. Jednu z cien udelili práve oni . Účastníkov sledoval orchester pod vedením učiteľa Pavla Tomáša ml. Na konci súťažiacej časti festivalu odborná porota v zložení: Jana Kováčová, Ján Kolárik a Pavel Petrovič, ktorá hodnotila spevákov, doniesla finálne rozhodnutie o tom, kto bol na tohtoročnom festivale najúspešnejší. Žiaci nižších ročníkov, ktorí najlepšie prezentovali svoje spevácke schopnosti boli: Adriana Čížiková (1. miesto), Teofil Marček (2. miesto) a Ivana Kotvášová (3.miesto). Z vyšších ročníkov najúspešnejší boli: Jana Nemogová (1.miesto), Ivana Megová (2.miesto) a Marína Tordajová (3.miesto).  Cenu obecenstva si získala Jana Nemogová.

Adriana Čížiková a Jana Nemogová budú predstavovať Padinu na festivale Rozspievané klenoty.

Bolo pekne stráviť jesenný piatkový večer počúvajúc krásne melódie, ktoré nám preniesli kvalitné hlásky našich nádejných spevákov. Ďakujeme im!

no images were found

Z pracovnej akcie v Doline všetci odišli rozčarovaní

Krásne jesenné štvrtkové popoludnie sa žiaci našej školy rozhodli stráviť spolu so svojimi spolužiakmi pri užitočnej práci. Užitočnej nielen pre nich osobne, ale pre všetkých občanov Padiny. Totiž v organizácii Environmentálneho krúžku (sekcie), ktorý na našej škole pracuje od tohto školského roku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina (EKOP), sa 19. októbra uskutočnila pracovná akcia v padinskej Hornej doline. Prvoradým cieľom pracovnej akcie bolo vyčistenie tejto časti Padiny, časti ktorá sa stala obľúbeným miestom na prechádzky či džogingy mnohých našich spoluobčanov, najmä po vybudovaní asi kilometrovej dráhy tiahnucej sa  celou severnou časťou Doliny. Smeti sme zbierali do vriec, ktoré nám zabezpečil podnik Branter a zároveň sme separovali recyklovateľný odpad, čo bolo ďalším cieľom tejto akcie.

Žiaci, spolu so svojimi učiteľmi pracovali s úsmevom na tvári, lebo vedeli, že robia užitočnú prácu. Po práci sme sa všetci stretli na detskom ihrisku na konci Hornej doliny a občerstvili sa nápojmi, ktoré nám zabezpečil EKOP. Rozišli sme sa však sklamaní. Sklamaní nad správaním sa niektorých ľudí k prírode, k svojmu domovu. Lebo nenazbierali sme iba niekoľko smetí okolo dráhy, ako sme si na začiatku mysleli, že bude. Stromy a kry skrývali na desiatky hromád smetí a všelijakého odpadu, dokonca i stavebného (šut), úmyselne zahodeného do Doliny. Akoby pre niektorých ľudí tá istá Dolina, najkrajšia časť dediny, oáza padinskej prírody, predstavovala iba nejaké smetisko.

Sme rozčarovaní. Z prvoradého úmyslu pozbierať smeti, ktoré niekomu náhodou odleteli, či ešte neuvedomelé detičky nevidiac nikde kôš zahodili, sme sa dostali k  smetiskám v srdci našej dediny, na prvý pohľad neviditeľným. Skrývali ich stromy a kríky.

Preto apelujeme na všetkých našich spoluobčanov, aby nehádzali odpad v Doline, ani na žiadnych iných miestach, ktoré nie sú na to predurčené. Nedovoľme, aby sa srdce našej osady zmenilo na smetisko. Nečakajte na uvedomelých ľudí, aby čistili za vami. Chráňme si všetci spoločne naše okolie. Správajme sa zodpovedne k prírode a s úctou jedni k druhým. Lebo Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale sme si ju vypožičali od našich detí.

Žiaci a učitelia ZŠ maršala Tita v Padine

no images were found

 

 

Rudnik – škola v prírode

V dňoch 2. až  6.  októbra žiaci tretieho a štvrtého ročníka spolu so svojimi učiteľkami Boženou Holubekovou, Máriou Valentovou, Erkou Nemogovou a Annou Megovou pobudli v škole v prírode na Rudniku.

Za pekného počasia a výbornej organizácie strávili tam päť krásnych dní. Počas dňa  prechádzali sa prírodou, pokým večery boli venované zábave – organizovaný bol maskenbal, párový tanec a pod.

Zo školy v prírode sa vrátili plný  vzácnych skúseností a pekných dojmov.

 

Odborné stretnutie

Na našej škole sa v stredu 18. októbra uskutočnila prezentácia nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, nových osnov založených na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, ako aj prezentácia dodatkov z dejepisu. Prezentovanie týchto noviniek vo vzdelávaní na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy usporiadali Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov. Na prezentácii sa zúčastnili učitelia slovenských škôl z Banátu.

 

  

Školský šachový turnaj

V nedeľu 8. októbra sa na našej škole uskutočnil školský šachový turnaj.  Turnaj zorganizoval Šachový klub Padina spolu s našou základnou školou.

V kategórii nižších ročníkov prvé miesto obsadil Tomas Husárik IV-2, druhé miesto Erik Jurica  IV-1 a tretie miesto Luka Ondrík IV-2.

V kategórii vyšších ročníkov prvé miesto obsadil Marko Valenta VI-1, druhé miesto Dušan Ďuriš VIII-3 a tretie miesto Vlastislav Srnka VI-3.

Žiaci boli odmenení medailami a diplomami a prvé miesta dostali aj poháre (pehare).

Detský týždeň vo vyšších ročníkoch

V rámci Detského týždňa sa na našej škole aj vo vyšších ročníkoch udiali mnohé zaujímavé aktivity a medzi nimi i podujatie, ktoré dostalo názov “Šiz-friz”.  V utorok 3. októbra žiaci od piateho po ôsmy ročník ukázali svoje zručnosti vo vytváraní prekrásnych účesov. V stredu našim žiakom rozprávala nutricionistka o zdravej výžive. Štvrtkové krásne jesenné poludnie žiaci vyšších ročníkov strávili pred školou, zmeriavajúc si sily preťahovaním lanom a utekaním vo vreciach. Detské úsmevy a krik sú nám dôkazom, že im nebolo nudne. Piatok bola usporiadaná žiacka zábava, ktorou sa skončil Detský týždeň vo vyšších triedach.

no images were found

 

 

Zemepisný krúžok

Na zemepisnom krúžku sa zúčastňujú žiaci od 5. po 8. ročník, ktorí majú väčší záujem o zemepis. V tomto krúžku žiaci zaujímavým spôsobom cez hru a rôzne praktické cvičenia a dielne prehlbujú svoje vedomosti z tohto predmetu. Témy sú rôzne a nadväzujú na vyučovacie témy, ktoré sa spracúvajú zo zemepisu na základnej škole. Individuálne alebo v skupinkách, žiaci na krúžku skúmajú a preberajú rôzne zaujímavosti o zemepisnom prostredí, zhotovujú grafikony, zemepisné mapky. Taktiež žiaci  vnímajú a skúmajú zemepisné prostredie i priamo v prírode, v bezprostrednom okolí, pri čom je dôležité, aby si žiaci vyvíjali geografické myslenie a nadväzovali či prehlbovali svoje vedomosti zo zemepisu.

Zemepisný krúžok sa uskutočňuje každú druhú stredu o 17 h, keď žiaci vyšších ročníkov idú do školy  ráno.

Krúžok vedie profesorka zemepisu Vierka Hlavatá.

 

Detský týždeň vo fotografiách – nižšie ročníky

Pri príležitosti medzinárodného oslavovania Detského týždňa aj na našej škole boli v prvý októbrový týždeň realizované rôzne aktivity, tak na nižších ako i na vyšších ročníkoch.

Na nižších ročníkoch jedna skupina žiakov druhákov odcestovala do päťdňovej školy v prírode na Čardák a druhá skupina žiakov III. a IV.ročníka odcestovala tiež na päť dní, ale na Rudnik.

Ostatní žiaci našej školy si užívali rôzne zaujímavé podujatia, ktoré boli realizované na škole.

V pondelok sme  najprv na triednických hodinách hovorili o právach detí a neskoršie žiačikovia kreslili na asfalt. V utorok sme realizovali aktivity na tému Zdravá výživa a všetci si pochutnali na ovocí či zeleninách.

V stredu sme navštívili Etnodom v Padine a spoznali sa s minulosťou našich spoluobčanov.

Vo štvrtok sme našich najmladších žiačikov-prváčikov slávnostne prijali do Zväzu detí a pri tej príležitosti sa uskutočnil program v škole a potom i hromadné púšťanie balónov v parku pred kostolom.

Piatok pod názvom Hry bez hraníc mal súťažiaci charakter  a niesol sa v športovom duchu. Toto podujatie nakrúcala aj naša miestna televízia OK Kovačica.

Detský týždeň na nižších ročníkoch sme uzavreli v nedeľu už tradičným detským jarmok, ktorý sa za príjemného jesenného počasia uskutočnil v popoludňajších hodinách na dedinskom trhovisku.

 

no images were found

Detský týždeň 2017

Pri príležitosti medzinárodného Detského týždňa sme u nás na škole zaplánovali tieto aktivity:

Pondelok 02.10. 

I. – IV. ročník: Kreslenie na asfalt

Tabuľa priateľstva – celý týždeň

V.-VIII. ročník: Konvencia o detských právach

Utorok 03.10.

I.-IV. ročník: Zdravá výživa

V.-VIII. ročník: Šíz-fríz

Streda 04.10.

I.-IV. ročník: Výstava masiek z jesenných plodov

V.-VIII.ročník: Prednáška o zdravej výžive

Štvrtok 05.10.

I.-IV. ročník: Hry bez hraníc

V.-VIII. ročník: Medzitriedne preťahovanie lanom

Piatok 06.10.

I.-IV. ročník: Prijímanie prvákov do Detského zväzu

V.-VIII. ročník: Tanečná zábava

Nedeľa 08.10.                        Detský jarmok

 

 

no images were found

 

 

 

 

 

This function has been disabled for .