Archives April 2017

Kovačická mozaika

Na literárno-informatickom súbehu Kovačická mozaika 2017, ktorý každoročne vyhlasuje Obecná knižnica Kovačica, aj naše  siedmačky Tina Trnovská  a Anabela Muminovićová získali odmeny. Tina získala pre svoju prózu tretiu cenu a Anabela pre svoju prozaickú prácu prvú cenu.  Odmenená je aj ich profesorka Jaroslava Staňová. Odmeny im udelili 23. apríla v Svetový deň knihy v kovačickom Miestnom spoločenstve.

Gratulujeme!

       

Súťaž recitátorov

Dňa 21.03.2017 prebiehala okresná súťaž recitátorov, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Boli to žiaci nižších ročníkov Nataša Staňová, Darinka Slivková, Erik Jurica, Miroslav Macek, Vanesa Koláriková a Katarína Ušáková a žiaci vyšších ročníkov Ivana Megová a Ivana Ľauková. Nataša Staňová, žiačka II.2 triedy, a Miroslav Macek, žiak IV.1 triedy, v kategórii nižších ročníkov obsadili prvé miesta a postúpili do obvodovej súťaže.

Obvodová súťaž recitátorov sa uskutočnila 31.03.2017 v Kovíne. V kategórii nižších ročníkov účinkovali 36 žiaci. Do pokrajinovej súťaže postúpili 8 žiaci, medzi ktorými boli aj Nataša Staňová  a Miroslav Macek.

Recitátorov nacvičili profesorky triednej výuky Zuzana Valentová a Mária Nosáľová.

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská republika, tento rok bolo z našej školy zaslaných zo 20 literárnych prác.

Naša žiačka Paulína Valentová z V.1 triedy získala pre svoju prozaickú prácu čestné uznanie a ako odmenu dostala spolu so svojou profesorkou Jaroslavou Staňovou 4-dňový pobyt v Nových Zámkoch na Slovensku.

Gratulujeme!

 

Pýcha Šachového klubu Padina

Dvaja žiaci našej školy Marko Valenta a Alexander Valenta obsadili každý vo svojej kategórii 3. miesto na obvodovej šachovej súťaži žiakov základných škôl, ktorá sa uskutočnila vo Vršci. Títo talentovaní šachisti, ktorí sú pýchou Šachového klubu Padina, sa zúčastnia aj na republikovej šachovej súťaži, ktorá sa uskutoční v Belehrade 13. a 14. mája. Žiakov na súťaž bude sprevádzať učiteľ Pavel Krížov.


Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na republikovej súťaži!

Obvodová súťaž zo slovenského jazyka

Na obvodovej súťaži zo sloveského jazyka a kultúry vyjadrovania, ktorá sa uskutočnila 9. apríla na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa zúčastnili 27 žiaci našej školy a až 12 z nich získali odmeny. Sú to nasledujúci žiaci:

Andrej Trnovský V.2 –  1. miesto

Ivana Megová V.3 – 2. miesto

Vlastislav Srnka V.3 – 2. miesto

Diana Petrášová V.2 – 3. miesto

Nataša Pavelová V.1 – 3. miesto

 

Tiana Bešková VI.3 – 2. miesto

Ivan Bokor VI.1 –  3. miesto

 

Miroslav Dišpiter VII.3 – 2. miesto

 

Anna Sojáková VIII.2  – 1. miesto

Dajana Šimáková VIII.1 – 2. miesto

Vanesa Marková VIII.2 – 3. miesto

Dana Marušníková VIII.1 – 3. miesto.

 

Odmenení žiaci okrem diplomov dostali aj knihy.

Všetci naši siedmaci a ôsmaci mali nadostač bodov a postupujú do republikovej súťaže, ktorá sa uskutoční 27. mája v Hložanoch.

Žiakov na súťaž priprávali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová, Jaroslava Staňová a Jana Kováčová.

 

 

Okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti

V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnila okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti žiakov a
učiteľov základných škôl Okresu Kovačica. Z našej školy na zúčastnili nasledovné krúžky:
-chór nižších ročníkov pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša
st.
-spevácka dievčenská skupina pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavla
Tomáša st.
-orchester žiakov pod taktovkou učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša
ml.
-folklórna skupina žiakov prvákov, ktorú nacvičovala
učiteľka Anna Halajová
-folklórna skupina žiakov tretiakov, ktorú nacvičovala
tiež učiteľka Anna Halajová
-folklórna skupina dievčat šiesteho a siedmeho ročníka, ktorú nacvičil učiteľ Janko Kolárik.

Šachový turnaj Mateja Čániho

Okresná súťaž zo zemepisu

V nedeľu 12. marca 2017 v Uzdine sa usporiadala okresná súťaž zo zemepisu. Na tejto súťaži sa zúčastnili 6 žiaci našej školy zo 7. a 8. ročníka. Všetci dosiahli pekný úspech, zvlášť Sára Kotvášová, žiačka VII.2 triedy, ktorá obsadila 3. miesto.

Žiakov  priprávala profesorka zemepisu Vierka Hlavatá.

  

This function has been disabled for .