Odmenení žiaci a ich profesori v Športovo-rekreačnom stredisku Relax

Dňa 12.06.2017. roku naši najúspešnejší žiaci a ich profesori navštívili Športovo-rekreačné stredisko Relax v Kovačici, kde boli odmenení za svoje úspechy, ktoré dosiahli v tomto školskom roku. Po krátkom úvodnom slove predsedu obce, každý odmenený bol pozvaný prevzať si svoj priliehavý darček. Boli to žiaci ôsmaci, ktorí dostali Vukov diplom: Dajana Šimáková, Andrej Šajben, Alexander Valenta, Vanesa Marková, Anna Sojáková, Anastásia Chrťanová a Helena Mužinićová. Z nich najúspešnejšou bola Vanesa Marková, ktorá bola odmenená i ako žiačka generácie. Okrem ôsmakov, za pozoruhodný úspech na republikových súťažiach odmenení boli nasledovní žiaci: Valentína Đurovićová – slov. j., Miroslav Dišpiter – srb. j., Jana Nemogová – srb. j., Vanesa Marková – srb. j., Dana Marušníková – srb. j. a náš školský orchester a chór. Odmenení boli i profesori, ktorí úspešne prichystali svojich žiakov na súťaže: Zuzana Kotvášová, Ľudmila Dubovská, Pavel Tomáš ml. a Katarína Kotvášová.