Detský zväz

Detský zväz

Detský zväz Základnej školy maršala Tita je najpočetnejšou žiackou organizáciou v škole. Zoskupuje žiakov od I. po VII. ročník.

Detský zväz je organizátorom početných aktivít rôzneho charakteru, ktoré sa realizujú podľa vopred vypracovaného plánu a programu.

Plán práce sa vypracúva každoročne na začiatku školského roka a zahŕňa: organizáciu festivalu Pieseň je naša radosť; uvítanie a prijímanie žiakov prvákov do Detského zväzu; organizovanie športovo – rekreačných aktivít: cyklistické preteky, korčuľové preteky; organizovanie aktivít kultúrno-zábavného charakteru: programy, oslavy, maškarný ples, detský jarmok, výroba hračiek z odpadového materiálu; organizovanie a realizácia zberových akcií – zber starého papiera.

Vedenie Detského zväzu majú na starosti učiteľky: Zuzana Kotvášová – koordinátorka, Irena Dubovská, Božana Papová a Zuzana Slováková. Hneď  si na prvej schôdzi DZ žiaci   zvolia svoje vedenie. Predsedníčkou v školskom roku 2016/17 sa stala Anabela Muminovićová VII.1 a zástupcom Dušan Ďuriš VII.3, zapisovateľkou je Jana Holubeková VII.2 a pokladníkom Saša Šimák VII.3.