Zber starého papiera

Viete, že jedna tona recyklačného papiera dokáže zachrániť 17 stromov? Tým by sa ušetrilo zo 4 000 kilowatov energie a 26 ton vody. Práve tých 17 stromov je schopných absorbovať viac než 100 kg oxidu uličitého ročne. Keby sme recyklovali všetku tlač na svete, zachránili by sme 250 miliónov stromov ročne.
Nám záleží na životnom prostredí.
Z iniciatívy Detského zväzu sa uskutočnil zber starého papiera, pričom sme nazbierali 11 284 kg recyklačného papiera. Najúspešnejší boli žiaci VII. 2 triedy, ktorí nazbierali až 3 300 kg.
Zachránili sme tak asi 192 stromov. 🌳
Ak si chcete pozrieť fotografie z tejto našej akcie, kliknite sem.