ZBER BATÉRIÍ NA NAŠEJ ŠKOLE

Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že sa odo dnes na našej škole bude konať zber batérií na recykláciu.Zberná nádob sa nachádza na vchode do školy a tu môžete vhadzovať použité batérie. Prosíme vás, oznámte svojim príbuznym, priateľom, susedovcom, aby použité batérie nevyhadzovali spolu s iným odpadom do jedného vreca, ale aby ich zbierali a priniesli, alebo poslali po našich žiakoch do školy, kde sa teraz nachádza vhodné miesto na ich odkladanie. Zbernú nádob na batérie vypracovali členovia Ekologického hnutia Padina (EKOP – https://www.facebook.com/ekoloski.pokret.padina/) a odovzdali ju našim žiakom – ochrancom prírody, ale aj všetkým nám – Padinčanom.Potom sa tie baterky budú v spolupráci s EKOP-om odovzdávať firme, ktorá sa zaoberá ich ekologickým spracovaním a upravovaním. Prečo je dôležité, aby sme batérie nevyhadzovali spolu s iným odpadom?Batérie obsahujú mnoho ťažkých kovov, ako sú olovo, ortuť, kadmium, či kyselinu sírovú, ktoré sú karcinogénne. V prípade, že sa tieto toxické látky nekontrolovane uvoľnia napr. do pôdy alebo do podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú životné prostredie. Preto dbajme, kde ich odkladáme a spoločne ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU. Ďakujeme!Ochrancovia prírody