Zamestnaní

Zamestnaní

                   
Odborná služba                                                                                     
Mária Galasová riaditeľka školy
Anna Povolná školská pedagogička
Anna Kuľová školská logopedička a knihovníčka
Administratívno-finanční pracovníci
Eva Labátová účtovníčka
Pavel Šimek administratívno-finančný pracovník
Martin Babka tajomník
Pedagógovia
Anka Tomeková učiteľka triednej výučby
Jarmila Husáriková Kotvášová učiteľka triednej výučby
Anna Halajová učiteľka triednej výučby
Božena Holubeková učiteľka triednej výučby
Zuzana Valentová učiteľka triednej výučby
Mária Kotvášová učiteľka triednej výučby
Mária Valentová učiteľka triednej výučby
Erka Nemogová učiteľka triednej výučby
Anna Megová učiteľka triednej výučby
Mária Nosáľová učiteľka triednej výučby
Janko Kolárik učiteľ triednej výučby
Božana Papová učiteľka triednej výučby
Elzina Murtezaniová  učiteľka špeciálnej triedy
Snežana Kotvášová učiteľka triednej výučby (srbský jazyk)
Robert Vasić učiteľ anglického jazyka
 
Zuzana Kotvášová učiteľka slovenského jazyka
Jaroslava Staňová učiteľka slovenského jazyka
Jana Štaubová učiteľka slovenského jazyka
Katarína Kotvášová učiteľka srbského jazyka
Ľudmila Tomanová učiteľka srbského jazyka
Lýdia Funtíková učiteľka anglického jazyka
Evka Karkušová učiteľka anglického jazyka
Viktória Megová učiteľka nemeckého jazyka
Daniela Kukučková učiteľka nemeckého jazyka
Tatiana Šimáková učiteľka matematiky
Jarmila Bokorová učiteľka matematiky
Zuzana Ľavková učiteľka matematiky
Elena Tomášová učiteľka výtvarnej kultúry
Pavel Tomáš ml. učiteľ hudobnej kultúry
Miroslav Jurica učiteľ dejepisu
Zuzana Slováková učiteľka dejepisu a prednášateľka občianskej výchovy
Vierka Hlavatá učiteľka zemepisu
Nataša Stvorcová učiteľka fyziky
Ján Sabo učiteľ biológie a chémie
Želimír Babinec učiteľ biológie
Miroslav Dudáš učiteľ telesnej výchovy
Anna Povolná učiteľka telesnej výchovy
učiteľ technického a informatického vzdelania a učiteľ matematiky
Rastislav Ušiak učiteľ technického vzdelania/techniky a technológie
Ingrid Tomečeková učiteľka náboženskej výchovy
Mirko Bílek učiteľ informatiky
Ľudmila Dubovská učiteľka srbského jazyka
Nepedagogickí zamestnanci
Pavel Povolný kurič
Pavel Nosáľ pomocník kuriča
Ján Brachna školník
Anna Kopčoková servírka
Zuzana Petrášová servírka
Katarína Đurovićová upratovačka
Katarína Bájová upratovačka
Katarína Kotvášová upratovačka
Anna Ugrenovićová upratovačka
Anna Širková upratovačka
Miroslava Čechová upratovačka
Anna Omastová

Ján Staňo

upratovačka

upratovač