Odborná služba                                                                                     
Mária Galasováriaditeľka školy
Daniela Kukučkováodborná spolupracovníčka – psychológička
  
Administratívno-finanční pracovníci
Tatiana Sabováúčtovníčka
Mariana Vĺčekováreferent pre právny personál a administratívne záležitosti / odborný spolupracovník – knihovníčka
Vlasto Širkatajomník
Pedagógovia
Božana Papováučiteľka triednej výučby I-1
Anna Megováučiteľka triednej výučby I-2
Mária Nosáľováučiteľka triednej výučby II-1
Mária Kotvášováučiteľka špeciálnej triedy II-2
Anka Tomekováučiteľka triednej výučby III-1
Anna Halajováučiteľka triednej výučby III-2
Zuzana Valentováučiteľka triednej výučby IV-1
Erka Nemogováučiteľka triednej výučby IV-2
Božena Holubekováučiteľka špeciálnej triedy – nižšie ročníky
Ľudmila Tomanová učiteľka srbského jazyka – nižšie ročníky
Evka Karkušováučiteľka anglického jazyka – nižšie ročníky
Mária Valentovápredlžený pobyt
  
Elzina Murtezaniováučiteľka špeciálnej triedy – vyššie ročníky
Zuzana Kotvášováučiteľka slovenského jazyka
Jaroslava Staňováučiteľka slovenského jazyka
Jana Štaubováučiteľka slovenského jazyka; srbského jazyka
Katarína Kotvášováučiteľka srbského jazyka
Lýdia Funtíkováučiteľka anglického jazyka
Daniela Kukučkováučiteľka nemeckého jazyka
Anna Bájováučiteľka nemeckého jazyka
Jarmila Bokorováučiteľka matematiky
Zuzana Ľavkováučiteľka matematiky
Miroslav Juricaučiteľ dejepisu
Zlatka Hrnčárováučiteľka hudobnej kultúry
Vladimír Halajučiteľ hudobnej kultúry
Vierka Hlavatáučiteľka zemepisu
Nataša Stvorcováučiteľka fyziky; učiteľka informatiky a výpočtovej techniky
Robert Vasićučiteľ informatiky a výpočtovej techniky
Elena Tomášová-Takáčová učiteľka výtvarnej kultúry
Želimír Babinecučiteľ biológie
Ján Saboučiteľ chémie; učiteľ techniky a technológii
Rastislav Ušiakučiteľ techniky a technológii
Ľudmila Dubovská učiteľka techniky a technológii
Anna Povolnáučiteľka telesnej a zdravotnej výchovy 
Darko Durgalaučiteľ telesnej a zdravotnej výchovy
Ingrid Tomečekováučiteľka náboženskej výchovy
Nepedagogickí zamestnanci
Pavel Povolnýkurič
Pavel Nosáľškolník; kurič
Ján Brachnaškolník; kurič
Anna Kopčokováservírka
Zuzana Petrášováservírka
Katarína Đurovićováupratovačka
Katarína Bájováupratovačka
Katarína Kotvášováupratovačka
Anna Ugrenovićováupratovačka
Anna Širkováupratovačka
Miroslava Čechová upratovačka
Anna Omastová     upratovačka
Ján Staňo upratovač
Eva Šuľová upratovačka
Jarmila Slivková upratovačka
Irena Čechová upratovačka
Anna Nosáľová upratovačka
Miluška Kukučková upratovačka
Snežana Garafiátová upratovačka
Kvietka Pokorácka upratovačka