Začal nový školský rok,

Na školskom dvore boli privítaní všetci žiaci, najprv vypočuli hymnu Republiky Srbska, privítala ich riaditeľka Mária Galasová s učiteľkami nižších ročníkov. V telocvični bývalí štvrtáci prichystali priliehavý program pre prvákov a po programe prváčikovia odišli so svojimi učiteľkami Annou Megovou a Božanou Papou do tried. S rodičmi bola uskutočnená krátka rodičovská porada s psychologičkou Danielou Kukučkovou.