Z chémie žiaci pokračujú po starom…

Na súťaži z chémie uskutočnenej v Crepaji, dňa 25.02.2023. roku žiaci našej školy, už pomali možno povedať i tradične, znovu pekne a úspešne spracovali test vedomostí a odmenení sú i diplomámy. Žiačka siedmeho ročníka Katarína Ušáková, ako i žiak ôsmeho ročníka Daniel Krasko obsadili prvé miesta na úrovni celej obci Kovačice a na základe počtu bodov na úrovni celého Srbska dostáli diplóm za obsadené druhé miesta. Žiaci siedmeho ročníka Bokor Matia a Bokorová Iveta obsadili tretie miesta. Všetci štyria žiaci postupujú ďalej na obvodovú súťaž.Gratulujeme žiakom a učiteľovi Jánovi Sabovi, ktorý ich pripravoval a prajeme im mnoho úspechu.