Vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania

Včera a dnes si žiaci na úrovni celého Srbska, a tak aj naši žiaci, overovali svoje vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania . Včera 25. marca písali skúšobný test z matematiky a dnes 26. marca z materinského jazyka a potom tzv. kombinovaný test (z biológie, fyziky, dejepisu, zemepisu a chémie). Ide totiž o skúšobné testy, ktoré slúžia na to, aby sa žiaci spoznali s postupom pri písaní záverečných skúšok, ako aj s formou otázok, aké na testoch môžu očakávať. Výsledky žiaci dostanú počas budúceho týždňa.