Usilovní šiestáci

Na hodine techniky a technológie žiaci 6.1 triedy spolu s učiteľmi Jánom Sabom a Rastislavom Ušiakom maľovali múrik pri kostolnéj záhrade našej osady. Žiaci sa na tento spôsob spoznali s technikou maľovania, pravidelným spôsobom práce so spojivovým materiálom vápnom a sú zároveň i pekným príkladom, ako udržiavať našu dedinu peknou a čistou. Zašpinené múriky dostali nové rúcho.