Žiacky parmalent pre 2021/2022

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine predstavnici  sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara.

Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima.

Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš kao koordinator i školski pedagog Ana Povolni.

Učenici članovi parlamenta:

Viktorija Bačur VIII-1

Tabita Majdlen VIII-1

Daniela Šimak VIII-2

Dajana Ljauko VIII-2

Jana Havela VII-1

Daniel Krasko VII-1

Ana Hlavča VII-2

Natali Kotvaš VII-2

Jaroslav Živojnov VII SPEC.

Mihael Kovač VIII SPEC.

          

                    ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2021/2022. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНЕ ОСОБЕ

НАПОМЕНА

Формирање Парламента, избор руководства и представника тимова

септембар

Координатори, чланови Парламента

Радом Парламента ће координирати наставници задужени за то.

Доношење правила о раду Парламента

 

септембар

Координатори, чланови Парламента

 

Дечија недеља – активности

 

октобар

Координатори, чланови Парламента

 

Правила понашања ученика у школи (предлози, дискусија)

 

новембар

Координатори, чланови Парламента

 

Слободне  ваннаставне активности у школи (предлози, дискусија)

новембар

Координатори, чланови Парламента

 

Учешће у уређењу школе за новогодишње празнике

децембар

Координатори, чланови Парламента, чланови Тима за унутрашње уређење школе

 

Дан Светог Саве – активности

јануар

Координатори, чланови Парламента, Тим за културне делатности

 

Акција „Хуманост на делу“

фебруар

Координатори, чланови Парламента

 

Учешће на такмичењима и промоција резултата

 

март

Координатори, чланови Парламента

 

Професионална оријентација 

април

Координатори, чланови Парламента, Тим за професионалну оријентацију

 

Завршни испит, матура, растанак са осмацима

 

мај

Координатори, чланови Парламента

 

Награђивање ученика који су били успешни у претходној школској години ( предлози, дискусија)  

 

Анализа рада Парламента

 

јун

Координатори, чланови Парламента