Termíny písomných prác v školskom roku 2018/2019

Termíny písomných prác v školskom roku 2018/2019

Učiteľ Predmet Mesiac Týždeň v mesiaci Trieda
Anka Tomeková

Jarmila Husáriková

Anna Halajová

slovenský jazyk apríl

máj

2.

2.

III.1

III.2

III.3

Božena Holubeková

Zuzana Valentová

Mária Kotvášová

 

slovenský jazyk október

december

marec

máj

2.

1.

2.

2.

IV.1

IV.2

IV.3

Božena Holubeková

Zuzana Valentová

Mária Kotvášová

 

matematika november

december

marec

máj

2.

2.

4.

3.

IV.1

IV.2

IV.3

Snežana Kotvášová srbský jazyk november

apríl

2.

3.

III.1,III.2,III.3
Zuzana Kotvášová slovenský jazyk október

november

marec

máj

2.

4.

2.

4.

V.2,VI.2,VII.2,VII.3,VIII.3
Jaroslava Staňová slovenský jazyk október

november

marec

máj

2.

4.

2.

4.

V.1,VI.1,VII.1,VIII.1,VIII.2
Jana Štaubová slovenský jazyk október

december

marec

máj

3.

2

3.

3.

V.3,VI.3
Katarína Kotvášová srbský jazyk október

november

február

máj

 

október

december

marec

máj

1.

4.

2.

1.

 

2.

3.

2.

3.

V.1,V.2,V.3, VII.1, VII.2, VII.3

 

 

 

VI.3, VIII.1

Ľudmila Dubovská srbský jazyk október

november

december

marec

2.

4.

2.

4.

VI.1,VI.2,VIII.2,VIII.3

 

VI.1,VI.2

Zuzana Ľavková matematika október

december

marec

jún

2.

3.

4.

2.

VI.2,VII.2,VII.3
Jarmila Bokorová matematika október

december

marec

jún

 

október

december

apríl

jún

 

október

december

apríl

jún

 

október

december

marec

máj

 

 

4.

2.

4.

2.

 

2.

2.

1.

2.

 

5.

3.

1.

1.

 

5.

1.

1.

4.

V.1,V.2

 

 

 

 

VI.1

 

 

 

 

VII.1

 

 

 

 

VIII.2

Tatiana Šimáková matematika október

december

marec

jún

 

október

december

apríl

jún

 

október

december

marec

máj

 

 

 

 

 

4.

2.

4.

2.

 

2.

2.

1.

2.

 

5.

1.

4.

2.

V.3

 

 

 

 

VI.3

 

 

 

 

VIII.1, VIII.3

Daniela Kukučková nemecký jazyk december

máj

 

november

jún

 

december

máj

1.

3.

 

4.

1.

 

1.

4.

VI.1,VI.2,VI.3

 

 

VII.1,VII.2,VII.3

 

 

VIII.1,VIII.2,VIII.3

Viktória Megová nemecký jazyk december

máj

3.

3.

V.1,V.2,V.3
Lýdia Funtíková anglický jazyk december

apríl

3.

2.

V.1, VI.1, VI.2, VI.3, VII.1,VII.2,VII.3, VIII.1, VIII.2, VIII.3
Evka Karkušová anglický jazyk máj 4. V.2,V.3