Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme

Dňa 22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty Deň Zeme. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie ekostopy na životnom prostredí a zdraví našej planéty. Záleží len na nás, koľko si z nej „odhryzieme“ pre seba a koľko necháme budúcim generáciam, lebo máme iba jednu planétu. Keďže na planéte nás v súčasnosti žije približne 6,5 miliárd, prírodné zdroje spotrebúvame rýchlejšie ako sa dokážu obnoviť.
Siahame na dno zásob a preto je tu Deň Zeme, aby sme si uvedomili, že životné prostredie je potrebné chániť.
Vychádzajúc z tohto poznania sa žiaci každoročne zapájajú do rôzných aktivít výchovno-vzdelávacieho charakteru ako čo je sadenie stromčekov, zariadenie okolia školy a parku.Tento rok žiaci IV. 3 triedy realizovali i projektovú výučbu. Zúčastnili sa všetci žiaci, ako i učitelia na našej škole. Zapojila sa školská knižnica, Ekologický krúžok a znovu sa konal zber plástových vrchnákov. Usilovne sa pracovalo, ale aj všetkým bolo veselo v práci.