Súťaž z histórie

Včera 20. marca bola naša škola hostiteľkou 51 žiakov zo základných škôl Obce Kovačica, ktorí súťažili vo vedomostiach z histórie. Naši žiaci potvrdili, že dejiny poznajú výborne. Z trinástich žiakov, ktorí sa na súťaži zúčastnili, štyria získali ceny a dvaja aj postúpili ďalej. Piatak Darko Šimák obsadil prvé miesto, šiestak Matija Bokor 2. miesto, Mája Vaňová, tiež šiestačka, 3. miesto, Alen Širka, siedmak, 3. miesto a ôsmak Erik Jurica 3. miesto. Matija a Erik postúpili na oblastnú súťaž. Gratulujeme žiakom a učiteľovi Miroslavovi Juricovi, ktorý ich na súťaž priprával.