Súťaž v malom futbale

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca v Debeľači sa zúčastnilo aj chlapčenské aj dievčenské futbalové družstvo z našej školy a obidve družstvá obsadili pozoruhodné prvé miesto, čím postúpili do ďalšej, obvodovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 15. marca pre chlapčenské a 16. marca pre dievčenské družstvá v Kovíne. Na obvodovej súťaži si naše futbalistky domov odniesli pohár za obsadené druhé miesto.

Gratulujeme!