Športový krúžok viedli Anna Povolná a Miroslav Dudáš.