Športový krúžok nižších tried

Športový krúžok nižších tried

Krúžok vedie učiteľka Mária Kotvášová.