Spolupráca so SECAV

Spolupráca našej školy so SECAV v Padine je na vysokej úrovni. Náboženstvo sa u nás vyučuje od 2001. roku. S účelom pomôcť našej škole a skvalitniť vyučovanie náboženstva, ale aj iných predmetov, cirkev nám darovala televízor a DVD.