Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Na teste mali rôzne úlohy z vyučovacej  látky, ktorú spracovali zo zemepisu v prvom polročí. Prví traja žiaci zo VII. a prví traja žiaci z VIII. ročníka, ktorí získali najviac bodov na tejto súťaži, postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa uskutoční 12.03.2017 v Uzdine. Sú to nasledovní žiaci:

VII. ročník

  1. Sára Kotvášová 79 bodov
  2. Miroslav Dišpiter 77 bodov
  3. Dušan Ďuriš 58 bodov

VIII. ročník

  1. Saša Valenta 74
  2. Iveta Hudecová 48
  3. Jana Vedejová 44

 

Prof. Vierka Hlavatá