Školská knižnica

 

Na našej základnej škole pracuje aj školská knižnica. Ona v svojej práci zahŕňa oblasti ako sú plánovanie a programovanie, výchovno-vzdelávaciu aktivitu, knižnično-informačnú činnosť, kultúrno verejnú činnosť a ostatné aktivity.

V súčasnosti knižnica obsahuje 10730 kníh z toho 10275 v žiackom fonde a 445 v učiteľskom fonde.

V knižnici pracujú Anna Kuľová a Jana Štaubová.

Prostredníctvom Ministerstva osvety do našej školy v šk. r. 2016/2017 prišli nové knihy ako sú Brat mlčanlivého vlka slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej, Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna amerického spisovateľa Marka Twaina, Kniha džunglí britského spisovateľa Radyarda Kiplinga, Jazvec pred súdom srbského spisovateľa Petra Kočića  a diela srbského spisovateľa Branislava Nušića Autobiografiu, Hajduci a Podozrivú osobu. Zo všetkých po 20 kníh.

Na druhom  Odbornom stretnutí slovenských knihovníkov v Srbsku, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2016. roku vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, naša školská knižnica dostala 23 slovenských kníh.

Otváracie hodiny školskej knižnice

pondelok – piatok

8.00 – 14.00