Republiková súťaž zo slovenského jazyka

Republiková súťaž zo slovenčiny
V nedeľu 26. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Naši siedmaci získali krásne výsledky. Andrej Trnovský získal 2. miesto a Michael Kotváš 3. miesto. Pripravovali ich učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová a Jaroslava Staňová.
Gratulujeme!