Prednáška o bezpečnom používaní pyrotechniky

Žiaci piateho a šiesteho ročníka si vypočuli prednášku o bezpečnom používaní pyrotechniky, ktorú usporiadala mestská polícia Obce Kovačica. Prednášajúci upozornil žiakov na to, čo sa môže stať pri nesprávnom zaobchádzaní s pyrotechnikou a apeloval na dodržiavanie zákonných noriem v tejto oblasti. (Petardy a ohňostroje sa smú používať iba vo vlastnom dvore a deti výlučne pod dozorom rodičov).P.S. V prípade, že žiak bude mať a používať petardy v škole, učiteľ je povinný prihlásiť polícii a žiak, t.j. rodičia budú pokutovaní (finančne potrestaní).