Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská republika, tento rok bolo z našej školy zaslaných zo 20 literárnych prác.

Naša žiačka Paulína Valentová z V.1 triedy získala pre svoju prozaickú prácu čestné uznanie a ako odmenu dostala spolu so svojou profesorkou Jaroslavou Staňovou 4-dňový pobyt v Nových Zámkoch na Slovensku.

Gratulujeme!