Poznaj svoju minulosť

17.novembra naša škola uhostila žiakov základných škôl ktorí si zmerali sily vo vedomostnom kvìze Poznaj svoju minulosť. Žiaci našej školy obsadili tretie miesto. Blahoželàme žiakom a profesorovi Miroslavovi Juricovi.