Pokrajinová súťaž orchestrov

V nedeľu 19. mája v Bačkej Topole prebiehala pokrajinová súťaž orchestrov. Náš orchester získal 2. miesto a striebornú plaketu ako i postup do republikovej súťaže.